”Viime aikoina kouluttajat ovat jopa pyytäneet minua auditoimaan heidän kursseilleen”

Laadunvalvonta ja auditoinnit kuuluvat kumppanuussopimukseen ja se on keino kehittää koulutusten laadukkuutta sekä materiaaleja jatkuvasti eteenpäin. Kiwan auditoija Mervi Koskela nostaa esille kaksi tärkeää asiaa laadunvalvonnasta. Ne ovat 1) koulutusten kehittäminen ja yhtenäistäminen, sekä 2) laadukas materiaali kaikille kouluttajille. ”Kun kurssit ovat yhtenäisiä ja niiden laatu tunnistetaan, se lisää myös kysyntää”, painottaa Koskela. Laadunvalvonta tähtää kurssien kehittämiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen.

Auditoija tulee mukaan Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien alaisille sertifioiduille ensiavun lähikursseille sekä webinaareihin seuraamaan koulutusta. Auditoija varmistaa, että kurssilla toteutuvat sertifioitujen kurssien vähimmäisvaatimukset, oikea sisältö, materiaali ja aikataulutus. Ensiavun opiskelussa toiminnalliset harjoitukset kuuluvat olennaisesti kurssin sisältöön ja niiden tulee toteutua ohjeiden mukaisesti. Webinaareissa on kouluttajan vastuulla tarkistaa, että kaikki ilmoittautuneet ovat läsnä ja esimerkiksi kohdistaa kysymyksiä kurssilaisille varmistuakseen, että he todella ovat paikalla.

”Yleisellä tasolla kouluttajaan ja hänen ammattitaitoonsa luotetaan, kohderyhmät ovat erilaisia ja kurssi rakennetaan myös ryhmän tarpeet huomioiden”, toteaa Koskela. Auditoija arvioi kurssia tietenkin kokonaisuutena ja varmistaa näin yhdenmukaisuuden sekä laadukkuuden.

Koskelalla on itselläänkin kokemusta ensiavun kouluttamisesta useampi vuosi. Tämä lisää ymmärrystäkouluttajan työtä kohtaan. Auditoinnit saattavat herättää jännitystä ja epävarmuutta kouluttajassa.

”Voidaan luullaan, että menen arvioimaan kouluttajaa henkilönä, vaikkei se ole auditoinnin tarkoitus. Auditoinneissa ei ole kysymys syynäämisestä tai poikkeamien etsimisestä, vaan tarkoituksena on aikaansaada kehitystä ja palaute kulkee molempiin suuntiin. Jos jotain poikkeamia havaitaan niin ne käsitellään ja keskustellaan kouluttajan kanssa. Palautetta annetaan kehittävästi ja rakentavasti. Aina on mahdollisuus korjata tilanne”, muistuttaa Koskela.

Moni kouluttaja on aika yksin työssään eikä pääse juurikaan peilaamaan omaa koulutusta ja tekemistä. Auditointi on mahdollisuus kouluttajalle saada kerrankin palautetta työstään.

”Olen saanut kiitosta monilta kouluttajilta juuri palautteen annosta. On todella arvokasta saada palautetta omasta työstään. Viime aikoina kouluttajat ovat jopa pyytäneet minua auditoimaan heidän kursseilleen. Olen ottanut tavaksi antaa kouluttajalle aina palautetta jälkikäteen, joko suullisesti paikan päällä tai sähköpostilla. Silloin kouluttajalle jää auditoinnista jotain konkreettista”, Koskela jatkaa.

Auditoijan kannalta on tärkeää, että ilmoitetut kurssit myös pidetään. Koskela ilmoittaa etukäteen tulostaan kouluttajalle ja varaa hotellit ja matkat tarpeen mukaan. Koskelalla on yksi pyyntö kumppaneille: ”Toivoisin vielä lisää tarkkuutta kurssien ilmoittamiseen järjestelmässä, jotta vältytään turhalta työltä. Järjestelmään annettujen tietojen tulee täsmätä todellisuuden kanssa.”

Kannattaa myös aktiivisesti seurailla ensiavunkouluttajien sivuja sekä kumppaneiden kuukausittaista uutiskirjettä, jotta pysyy ajan tasalla siitä mitä koulutuskentässä tapahtuu. Varsinkin näin poikkeuksellisena aikana, jolloin korona on mullistanut koko ensiapukoulutusten kentän.

Kaiken kaikkiaan sertifioidut ensiapukoulutukset ovat sujuneet mallikkaasti haastavasta koronatilanteesta hulimatta. Kouluttajien ammattitaito on käynyt ilmi laajalla rintamalla.