Helpotusta lähikoulutuksien ilmoittamiseen – jatkossa vain yksi ilmoitus riittää.

Palautteiden pohjalta ja osana jatkuvaa kehitystä olemme halunneet helpottaa kumppaneiden toimintaa. Koulutusportaaliin (Competence Admin, CA) on tulossa merkittävä uudistus, kun 5.6.2020 alkaen EA1 ja EA2 -koulutusten toteutuspäivät merkitään yhdellä ilmoituksella. Koulutuksen perustaminen ja osallistujien kirjaaminen tapahtuu yhden nimikkeen alle (katso taulukko alta).

Jatkossa koulutuksen info-kenttään merkitään toisen (2.) päivän ajankohta. Oppilaitoksissa tulee infokenttään merkitä, miten koulutus järjestetään, mikäli se poikkeaa normaalista käytännöstä. Jatkossa toisesta päivästä ei siis luoda erillistä tapahtumaa, vaan yksi ilmoitus riittää.

Koska yksi tapahtuma kuvaa koko kurssia, on kouluttajan tehtävänä varmistaa, että pätevyysrekisteriin rekisteröidyt kurssilaiset ovat merkitty kyseiselle kurssille ja käyneet koko kurssin, eli olleet läsnä kaikissa koulutusosioissa.

Tarkennuksia merkintöihin

Mikäli kurssilainen on suorittanut ensimmäisen päivän ennen muutosta, mutta ei toista päivää, tulee varmistua, että osallistujat on kirjattu alla olevan taulukon mukaan oikein. Ensimerkiksi Ensiapukurssi EA1 ®  -koulutuksen osallistujat tulee merkitä ” Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus” -kurssinimikkeen alle. Taulukon vanhat toisen päivän koulutusnimikkeet poistuvat.

Sen jälkeen kun kurssilaiset on syötetty uuteen tapahtumaan, esimerkiksi ”Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus”, jo luodut 1.päivän vanhat kurssinimikkeet tulee peruuttaa. Näin varmistetaan, ettei kumppanille jää muutoksen takia turhaan aukinaisia koulutuspäiviä näkyviin.

Monet koulutusorganisaatiot ovat jo luoneet EA1 ja EA2 -koulutuspäiviä tulevaisuuteen. Näiden jo luotujen koulutusten 2. päivän kurssinimike muuttuu taulukon mukaisesti. (Esim. ”Ensiapukurssi EA 1, 2. päivä” -> ”Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus”). Pätevyys syntyy, mikäli kurssilaiset on rekisteröity uusien nimikkeiden alle. Varmistathan tämän.

Yhdistelmäkoulutus

Huom! Tämä muutos koskee vain lähikoulutuksena toteutettavia Ensiapukurssi EA1® ja EA2® -koulutuksia. Tämä muutos ei aiheuta muutoksia yhdistelmäkoulutuksen (verkko + lähikoulutus) toteutukseen, vaan ne ilmoitetaan samalla tavalla kuin ennenkin. Alla olevassa taulukossa on koulutukset vielä tarkemmin kuvattuna.

AIEMMIN CA:SSA KÄYTETYT KURSSINIMIKKEET NYT CA:SSA KÄYTTÖÖN TULEVAT KURSSINIMIKKEET
Ensiapukurssi EA 1, 1. päivä -> poistuu
Ensiapukurssi EA 1, 2. päivä -> muuttuu -> Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Ensiapukurssi EA 2, 1. päivä -> poistuu
Ensiapukurssi EA 2, 2. päivä -> muuttuu -> Ensiapukurssi EA 2, lähikoulutus
Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, 1. dag -> avlägsna
Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, 2. dag -> ändras till -> Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, praktisk övning
Första Hjälpen Fhj 2, 1. dag -> avlägsna
Första Hjälpen Fhj 2, 2. dag -> ändras till -> Första Hjälpen Fhj 2, praktisk övning
First Aid Course EA 1, 1st day -> retires
First Aid Course EA 1, 2nd day -> replaced with -> First Aid Course EA 1, classroom education
First Aid Course EA 2, 1st day -> retires
First Aid Course EA 2, 2nd day -> replaced with -> First Aid Course EA 2, classroom education