Punainen Risti vie edelläkävijänä kouluttajien täydennyskoulutuksen verkkoon

Punainen Risti Ensiapu vie ensimmäisenä toimijana Suomessa ensiapukouluttajien täydennyskoulutuksen verkkoon. Nyt täydennyskoulutuksen voi suorittaa kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina omaan tahtiin.

Verkkomuotoinen täydennyskoulutus vastaa kouluttajien tarpeeseen

Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä Punaisen Ristin ensiavun kouluttajien kanssa. Itseasiassa kipinä koko projektiin tuli kouluttajilta. Moni kouluttaja on kaivannut vaihtoehtoa lähikoulutuspäivälle, sillä kouluttajat ovat hajallaan ympäri Suomea ja lähikoulutukseen osallistuminen vaatii usein matkustusta, eikä se ole ajankäytöllisesti tehokasta. Verkkokoulutus tuo kaivattuja kustannus- ja aikasäästöjä.

Verkkokoulutuksen parhaisiin puoliin lukeutuu laajempi ja monipuolisempi sisältö, joka on yhtenäinen jokaiselle kurssin kävijälle. Uusi toteutustapa on myös tuonut mahdollisuuden hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita ja järjestää eri aihepiireihin pureutuvia asiantuntijaluentoja. Täydennyskoulutus koostuu kaikille yhteisestä pakollisesta osiosta ja omien osaamistarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan valituista verkkokoulutusmoduuleista. Verkkokoulutuksessa on vuoden loppuun mennessä yhteensä 10 verkkokoulutusmoduulia, joista voi valita mieleisensä. Asiantuntijaluentojen aiheet on valittu ensiavun kouluttajilta tulleiden toiveiden perusteella.

Täydennyskoulutus on pakollinen kaikille kouluttajille kolmen vuoden välein. Näin varmistetaan, että kouluttajilla on ajantasaiset tiedot ja taidot työkaluinaan. Koulutukseen osallistumisesta saa myös monia lisäetuja. Itse koulutuksen ja sen tuoman pätevyyden lisäksi kouluttaja saa kurssin käytyään käyttöönsä ajantasaiset koulutusmateriaalit sekä oikeuden käyttää Punaisen Ristin brändiä ja markkinoida itseään Punaisen Ristin pätevöittämänä kouluttajana.  Käytössä on myös pätevyyksienhallintajärjestelmä ja kouluttajien tukipalvelut. Verkkokoulutuksen oppimisalustan materiaalit ovat lisäksi kouluttajan käytössä vuoden verran koulutuksen aloittamisesta.

Joustavuus, helppous ja kustannustehokkuus ovat verkkokoulutuksen valtteja

Verkkokoulutuksen aloitti heti sen julkaisupäivänä noin 40 kouluttajaa. Syksyn mittaan määrä tulee kasvamaan. Verkkomuotoinen täydennyskoulutus tuo joustavuutta kouluttajan työntekoon, sillä koulutuksen voi aloittaa koska vain ja sen voi sovittaa työpäivien lomaan. Verkkokoulutuksen jo suorittaneet ovat olleet tyytyväisiä uudistukseen ja verkkokoulutuksen sisältöön.

Osa kouluttajista kokee yhteisen lähikoulutuksen mukavana sosiaalisena tapahtumana, jossa voi verkostoitua muiden kollegoiden kanssa. Tämä mahdollisuus halutaan edelleen pitää vaihtoehtona. Seuraava täydennyskoulutuksen lähikoulutuspäivä on marraskuussa pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteena maailman paras ja laadukkain koulutusjärjestelmä

Verkkokoulutusta kehitetään myös jatkossa yhteistyössä kouluttajien kanssa ja tavoitteena onkin tehdä yhdessä maailman paras ensiavun koulutusjärjestelmä. Punaisella Ristillä on pari tuhatta ammattitaitoista ensiavun kouluttajaa, joilla on hyviä näkemyksiä ja ajatuksia. On itsestään selvää, että heidän asiantuntijuuttaan kannattaa hyödyntää myös täydennyskoulutuksen kehittämisessä. He itse tietävät parhaiten mitä he kaipaavat työnsä tueksi. Koska kyseessä on ensimmäinen verkkototeutus, kehitystyön tueksi otettaan mielellään ideoita ja kommentteja vastaan. Niitä voi lähettää tänne kouluttaja.tuki@redcross.fi.

Laatuajattelu on tärkeä osa ensiavun kouluttajien koulutusta. Verkkokoulutuksen etuna on se, että pystyttään takaamaan sama sisältö ja yhtenäinen kurssi kaikille osallistujille. Kouluttajan koulutuksen laatua myös valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Kiwa toimii Punainen Risti Ensiavun yhteistyökumppanina ja laadun varmistajana. Kiwa luo koulutusohjelman kriteerit ja tekee koulutukseen laadunvalvontaa ja auditointeja. Yhdessä vastaamme Suomen vaikuttavimmasta ensiapukoulutuksesta.