Hyvä Ensiapukoulutusten Kumppani!

Osana kansallisen ensiapupätevyysrekisterin (Compentence Admin, CA) käyttöönottoa, käynnistyvät myös ensiavun koulutustapahtumien auditoinnit.

Yhteistyökumppanimme Kiwa Inspecta toteuttaa Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien mukaisiin koulutuksiin kohdistuvaa laadunvalvontaa satunnaisotannalla. Näin varmistetaan ja todennetaan uudistuneiden ensiapukoulutusohjelmien vähimmäisvaatimusten ja ohjeiden toimivuus, kerätään tietoa koulutustapahtumien toteuttamisesta sekä kirjataan havaintoja.
Auditoijia kiertää seuraamassa koulutuksia satunnaisotannalla ympäri Suomea ilmoittamalla etukäteen tulostaan seuraamaan koulutustapahtumaa.

Koulutusten auditoinneilla tarkoitetaan tässä kohden käytännössä seuraavaa:

■ Kerätään tietoa koulutusten toteuttamisesta koulutusjärjestelmän kehittämiseksi
■ Koulutustapahtuman vaatimusten yhteisten toimintamallien arviointi
■ Koulutustapahtuman toteutuksen arviointi

Lisäksi auditoinnit toteutuvat koulutustapahtumien hallinnoinnin teknisellä seurannalla koulutusportaalin kautta:

■ Kurssi-ilmoituksien toteutuminen ohjeistuksen mukaisesti
■ Ensiapukoulutusten vaikuttavuus (korttikurssilaisten määrät ja tilastointi)

Toivotamme auditoijat tervetulleiksi seuraamaan laadukkaita ensiavun koulutuksiamme.
Yhteistyössä:
Punainen Risti Ensiapu, Koulutusohjelmat sekä Kiwa Inspecta, sertifiointi