Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutusten turvallisesta järjestämisestä. Järjestäjän tuleekin seurata tarkoin Aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja valtioneuvoston ohjeita ja määräyksiä ensiapukoulutuksia järjestäessään. Myös Punainen Risti Ensiapu on julkaissut ohjeen terveysturvallisten ensiavun lähikoulutusten järjestämiseksi.

Punainen Risti Ensiapu suosittaa noudattamaan seuraavia ohjeita ensiapukursseilla:

  • Koulutukseen ei saa osallistua oireisena tai koronakaranteenin aikana.
  • Koulutustilan siisteyteen ja pintojen puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota ja pinnat pyyhitään järjestelmällisesti ja säännöllisesti desinfioivilla aineilla.
  • Kurssilaisilla ja kouluttajalla on oltava mahdollisuus käsienpesuun ja käsidesinfektion käyttöön.
  • Kurssilla käytetään maskia koko koulutuksen ajan.
  • Koulutuksen aikana ja kaikilla tauoilla huolehditaan turvavälin säilyttämisestä. Turvavälin säilyttäminen tarkoittaa ensiavun harjoittelua ilman perinteistä ryhmä- tai parityöskentelyä. Jokainen kurssilainen harjoittelee vähimmäisvaatimusten mukaiset ensiapuaiheet itsellään ja yksilötyöskentelynä.
  • Koulutuksen aikana tauot porrastetaan, jotta turvavälien säilyttäminen on mahdollista myös niiden aikana.
  • Kaikille kurssilaisille pyritään järjestämään omat harjoitusvälineet. Yhteiskäytössä olevat välineet desinfioidaan huolellisesti jokaisen kurssilaisen välillä. Harjoitusvälineet pestään huolellisesti käytön jälkeen.
  • Kouluttaja demonstroi painelu-puhalluselvytyksen, mutta kurssilaiset harjoittelevat ainoastaan paineluelvytyksen. Nuken rintakehä pyyhitään huolellisesti desinfioivalla aineella jokaisen harjoittelijan jälkeen. Kädet pestään ennen elvytysharjoitusta.

Turvallisia koulutushetkiä!