Kehitämme pätevyysrekisteriä koko ajan toimivampaan suuntaan palautteiden, havaittujen ongelmien ja järjestelmän sujuvuuden pohjalta. Uutena kehityksenä otamme käyttöön henkilötunnuksen käytön kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla varmistetaan pätevyyden syntyminen oikealle kurssilaiselle.

Oikea pätevyys oikealle henkilölle

Ensisijaisena pätevyyden tunnistuskeinona aikaisemmin on ollut sähköpostiosoite. Tällöin on syntynyt tilanteita, jossa järjestelmä ei ole osannut yhdistää käyttäjän kahta eri koulutusta tai koulutuksen osaa yhdeksi kokonaisuudeksi, jos kurssilainen on välissä vaihtanut sähköpostiosoitettaan. Ratkaisuksi tunnistusongelmaan jatkossa suosittelemme henkilötunnuksen käyttöä. Näin kurssisuoritukset yhdistyvät aukottomasti oikealle käyttäjälle ja edellä kuvattu ongelma poistuu.

Suosittelemme kumppaneita käyttämään henkilötunnusta kurssi-ilmoituksen yhteydessä sekä syöttämään samat tiedot lähikoulutuksen jälkeen tietoja kirjattaessa koulutusportaaliin (Competence Admin). Kumppanin on lisäksi hyvä ohjeistaa kurssilaisia syöttämään henkilötunnus verkkokoulutusta aloittaessa.

Jos kurssilaisella ei jostain syystä ole henkilötunnusta tai sitä ei voida käyttää, onnistuu edelleen pelkän sähköpostin ja syntymäajan kirjaaminen.