Tammikuussa voimaan astuvat uudistukset

SPR Ensiapukurssi EA 2® (8 t)

1.1.2022 julkaisemme ylpeänä uudistuneen SPR Ensiapukurssi EA 2® (8 t). Koulutuksen kehittämiseen on osallistunut suuri joukko kumppaniorganisaatioita, kumppanikouluttajia, asiakkaita ja asiantuntijoita. Kiitämme yhteistyöstä jokaista kehittämistyöhön osallistunutta!

Uudistunut koulutus on aiempaa tiiviimpi kokonaisuus, jonka keskeisenä tavoitteena on syventää kurssilaisen tietämystä erilaisista ensiapua vaativista tilanteista, tapaturmissa syntyvistä vammoista ja niiden ensiavusta. Kurssilaisen auttamisvalmiuksia lisäävä kurssi on mahdollista toteuttaa sekä lähikoulutuksena että etäkoulutuksena eli webinaarina.

SPR Ensiapukurssi EA 2® on myös erinomainen vaihtoehto SPR Ensiapukurssi EA 1®-pätevyyden päivittämiseen hätäensiapukurssin sijaan. Alla olevaan kuvaan on kuvattu kaksi vaihtoehtoa SPR Ensiapukurssi EA 1®-pätevyyden ylläpitoon.

SPR Ensiapukurssi EA 2®-koulutukseen järjestetään useita perehdytystilaisuuksia, joihin kumppanimme ja kumppanikouluttajamme ovat lämpimästi tervetulleita. Perehdytystilaisuuksien aikataulu löytyy täältä: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus sähköalalle

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus soveltuu 31.1.2022 lähtien myös sähköalan töitä tekeville. Verkkokoulutuksen kehitystyön yhteydessä sisältö on päivitetty vastaamaan sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 ensiapukoulutukselle asettamia vaatimuksia. Myös käytännön harjoituksia sisältävä SPR Hätäensiapukurssi 4 t® on joustava ja kustannustehokas vaihtoehto lähikoulutuksena tai webinaarina toteutettavalle ensiapukoulutukselle!

Ensiaputodistusten uudistus

1.1.2022 alkaen koulutuksen järjestäjän on mahdollista valita saavatko Punaisen Ristin ensiapukurssin käyneet mobiilitodistuksen lisäksi myös muovisen todistuskortin. Lähetämme erillisen tiedotteen kaikille kumppaniorganisaatioiden pääkäyttäjille 20.12. ja järjestämme uudistuksesta koulutustilaisuuksia vuoden alussa.

Auditointeja laajennetaan

Ensiapukoulutusten laatua ylläpitävät auditoinnit laajenevat. Tulemme jatkossa 1.1.2022 alkaen auditoimaan myös SPR Ensiapukurssi EA 2® koulutuksia. Koska kaikkia auditointeja voidaan tehdä myös ilman etukäteisilmoitusta, kiinnitäthän huomiota jatkossa entistä enemmän koulutustapahtuman luomiseen koulutus- ja pätevyysjärjestelmässä. Näin kaikkia hyödyttävät auditoinnit jatkuvat mutkattomasti myös vuonna 2022. Auditointien avulla pyrimme entistä laadukkaampiin sekä yhdenmukaisiin SPR Ensiapukursseihin.

Ensiapukurssien terveysturvallisuus

Covid 19-tilanne on jälleen vaikeutunut lähes koko maassa. Tämän vuoksi Punainen Risti Ensiavun suosituksia turvallisten ensiapukurssien järjestämiseksi on päivitetty.

Lue ohjeet

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Joustavuutenne ja ammattitaitonne ansiosta olemme yhdessä tänä vuonna kouluttaneet yli 70 000 ensiaputaitoista ja rohkeaa auttajaa Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Lukuisten yhteistyötahojemme avulla on kehitetty entistäkin parempia ensiapukoulutuksia. Samalla olemme koulutuksista saaduilla tuotoilla tukeneet Punaisen Ristin vapaaehtoisten ensiapuryhmien ja
ystävätoimijoiden arvokasta työtä.

Kiitos kaikille kumppanikouluttajillemme kuluneesta vuodesta!