Punainen Risti Ensiapu suosittaa noudattamaan seuraavia ohjeita ensiapukursseilla:

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava erityisesti yleisökursseilla alueellisten kokoontumisrajoitusten noudattamisesta. Ajankohtaiset kokoontumisrajoitukset löytyvät täältä: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-mTD6W4UKNDbW-48342503

Koulutukseen ei saa osallistua flunssaoireisena tai koronakaranteenin aikana.

Lähikursseilla suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.

Koko koulutustilaisuuden ajan ylläpidetään riittävää väljyyttä osanottajien välillä.

Ensiapuharjoitukset lähikoulutusten osalta toteutetaan yksilösuoritteina, jolla vältetään lähikontaktia toiseen kurssilaiseen.

Kouluttaja demonstroi painelu-puhalluselvytyksen, mutta kurssilaiset harjoittelevat ainoastaan paineluelvytyksen. Kädet pestään ennen elvytysharjoitusta. Nuken rintakehä pyyhitään huolellisesti desinfioivalla aineella jokaisen harjoittelijan jälkeen.

Yhteiskäytössä olevat välineet desinfioidaan huolellisesti jokaisen kurssilaisen välillä. Kaikki harjoitusvälineet pestään huolellisesti käytön jälkeen.

Kurssilaisilla ja kouluttajalla on oltava mahdollisuus käsienpesuun ja käsidesinfektioaineen käyttöön. Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaisen harjoituksen.

Koulutustilan siisteyteen ja pintojen puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota ja pinnat pyyhitään järjestelmällisesti ja säännöllisesti desinfioivilla aineilla.

Punainen Risti Ensiapu suosittelee, että kurssilaiset ja kouluttajat ovat ottaneet koronarokotukset.