Kiwa Inspectan auditointien pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että opetus kurssilla on ohjeiden ja laatutavoitteiden mukaista. Myös kouluttaja hyötyy auditoinnista, sillä auditoija antaa aina kirjallisen raportin, jossa on kerrottu positiiviset havainnot sekä kehityskohteet.

Toisinaan auditoija pyytää myös korjaavia toimenpiteitä, jos jokin asia ei kurssilla mennyt ohjeiden mukaisesti. Tämä on kuitenkin hyvin harvoin vakava asia, eikä poikkeaman vuoksi ole syytä huolestua liikaa. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet ovat normaali osa laadunvalvontaa ja ne kannattaakin ottaa mahdollisuutena kehittää omaa toimintaa. Auditoijalta voi aina kysyä apua tai tulkintaa koulutusohjeisiin liittyen. Kannattaakin käyttää tilaisuus hyväksesi, kun auditoija tulee seuraavan kerran auditoimaan kurssiasi.

Kiwa Inspectan auditoija kiertää ensiapukursseilla ympäri Suomea. Vuonna 2020 auditointeja tehtiin noin 200 kappaletta. Tämä on noin 3% kaikista kursseista, jotka järjestettiin viime vuonna. Lähikoulutusten osuus auditoinneista oli melkein 80% ja loput auditoinneista kohdistuivat webinaareihin. Pandemian vuoksi verkkokoulutusten osuus auditoinneista oli hieman suunniteltua suurempi. Pandemia toi muutenkin haasteita, sillä kursseja jouduttiin perumaan useasti ja aikatauluihin tuli paljon muutoksia, jolloin auditointeja ei päästy suorittamaan suunnitellusti. Nopeasti vaihtuvaa tilannetta on ymmärrettävästi hyvin vaikea ennakoida, mutta toivomme, että kurssi-ilmoitusten tekoon kiinnitettäisiin tarkkuutta (koulutuspaikat ja aikataulut), jotta auditointien suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa. Pandemian vuoksi emme tee yllätysauditointeja vaan kysymme aina etukäteen voimmeko tulla auditoimaan kurssia. Myös harjoitusten järjestäminen kursseilla on ollut luonnollisesti hyvin haastavaa koronasuositusten vuoksi.

Auditoinneissa keskityttiin kurssien sisältöön ja toiminnallisuuteen sekä siihen, miten osallistujien läsnäolo varmistetaan erityisesti webinaareissa. Auditoijamme havaitsi erityisen positiivisena asiana sen, että uusi Punainen Risti Ensiavun materiaali on otettu pääosin hyvin käyttöön kursseilla. Kurssimateriaali on saanut myös kouluttajilta hyvää palautetta. Jonkin verran jouduimme kuitenkin kiinnittämään huomiota koulutusmateriaalin ohjeiden mukaiseen käyttöön. Haasteena havaitsimme myös kurssilaisten läsnäolon varmistaminen erityisesti webinaareissa.  Laadunvalvontaan kuuluu myös niin sanottu tekninen laadunvalvonta, joka kohdistuu koulutusjärjestelmän käyttöön. Olemme joutuneet huomauttamaan organisaatiota muun muassa kurssi-ilmoituksiin liittyvissä asioissa. Myös kurssilaisten lisääminen kursseille jälkikäteen ja osallistujien puuttuminen on aiheuttanut ongelmia jonkin verran. Haasteista huolimatta suurin osa kursseista oli ohjeiden mukaisia ja kouluttajat erittäin osaavia.

Myös me olemme saaneet palautetta kumppaneilta. Samoin kehitämme jatkuvasti auditointiohjelmaamme niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kouluttajia ja kumppaniorganisaatiota. Auditointien yhteydessä onkin erinomainen tilaisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia Kiwa Inspectalle.

Kiitos oikein paljon kaikille, jotka osallistuivat vuonna 2020 ensiapukurssien auditointeihin ja nähdään seuraavassa auditoinnissa!

Kiwa Inspectan väki