1.1.2020 jälkeen suoritetuista Punainen Risti Ensiavun Koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien muovisien todistuskorttien uudelleen tilaus siirtyy maksulliseksi 23.03.2020 alkaen. Kortin uudelleen lähetyksestä veloitetaan 14.90€/kortti.

Kyseessä on siis muovisen todistuskortin uudelleen lähetys, silloin

 • kun kuluttaja tilaa uuden kortin mobiilikortin lisäksi muovisen todistuskortin (Veloitetaan kuluttajalta)
 • kun erityishintaa käyttävä koulutusorganisaatio tilaa muovisen todistuskortin (Veloitetaan koulutusorganisaatiolta)
 • kun osallistujan tiedot on syötetty koulutusorganisaation toimesta väärin ja osallistujalle lähetetään muovinen todistuskortti erikseen.
  (Veloitetaan koulutusorganisaatiolta)

Muovisen todistuskortin tilaamiseen käytetään erillistä lomaketta, johon kortintilaaja kirjaa tarkemmat tiedot muovisen todistuskortin toimitusta varten.

Tilauslomake löytyy ensiapukoulutusten Markkinapaikan (www.ensiaputodistus.fi ) sivustolta osiosta Ohjeet.

Koulutusorganisaatio: http://ins.li/KortintilaaminenYritys

Kuluttaja: http://ins.li/KortintilaaminenKuluttaja

Ensiapukurssin lisääminen jälkikäteen 1.4.2020 alkaen

Kursseja lisätään jälkikäteen 1.4.2020 eteenpäin vain poikkeussyistä. Näitä poikkeussyitä ovat:

 • Kumppanuussopimus on sovittu suullisesti mutta sitä ei ole vielä dokumentoitu.
 • Competence Admin (CA) pätevyysjärjestelmässä on todennettu tekninen ongelma, joka estää kurssin järjestäjän kurssi-ilmoituksen lähettämisen ajoissa.

Poikkeussyitä voivat olla myös CA-Asiakastukeen puhelimitse kurssinjärjestäjän kanssa sovitut yksittäistapaukset tai muutoin ennakoidusti sovitut erityistapaukset, jotka käsitellään erillisinä toimenpiteinä.

Samarbetspartnersstödet informerar: återutsändning av betygskort av plast samt tillsättning av kurser i efterhand

Betygskort av plast för första hjälpen-kurser i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram som är genomförda efter 1.1.2020 blir avgiftsbelagda fr.o.m. 23.03.2020. Av återutsändning av kort debiteras 14.90€/kort.

Det är alltså frågan om återutsändning av betygskort av plast när

 • konsumenten förutom mobilkort för nytt kort även beställer betygskort av plast (konsumenten debiteras)
 • utbildarorganisation som använder specialpris beställer betygskort av plast (debiteras av utbildarorganisationen)
 • deltagarens information har matats in fel av utbildarorganisationen och det sänds ett separat betygskort av plast till deltagaren (debiteras av utbildarorganisationen)

Det används en separat blankett för beställning av betygskort av plast, kortbeställaren antecknar informationen för leverans av betygskortet.

Beställningsblankett hittas på Marknadsplatsen för första hjälpen utbildningar (www.ensiaputodistus.fi ) under delen Instruktioner.

Utbildarorganisation: http://ins.li/KortintilaaminenYritys

Konsument: http://ins.li/KortintilaaminenKuluttaja

Att lägga till första hjälpen-kurs i efterhand fr.o.m. 1.4.2020

Kurser läggs till i efterhand fr.o.m. 1.4.2020 bara av undantagsskäl. Dessa undantagsskäl är:

 • Kontrakt för samarbetspartnerskap har gjorts muntligt men har ej ännu dokumenterats
 • I Competence Admin (CA) registret för kompetens har det uppstått ett tekniskt fel som gör att det ej är möjligt för kursordnaren att skicka kursanmälan i tid

Undantagsskäl kan även vara enskilda fall som kommits överens med kursordnaren till CA-Kundstödet via telefon eller på andra sätt på förhand överrenskomna specialfall, vilka behandlas som separata åtgärder.