Luethan tästä SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksen tiedotteen.

 1. Mikä on SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus?

SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa Hätäensiapukurssi 4 t, lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä (muun muassa monivalintatehtäviä, animaatioita ja videoita) liittyen ensiavun opiskeluun. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita ensiapuvalmiuksien tukemiseksi.

 1. Saako SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksesta ensiaputodistuksen?

Kyllä. Kaikki SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksen suorittaneet saavat Hätäensiapukurssi 4t –ensiapupätevyystodistuksen. Henkilökohtainen todistus (mobiilikortti) löytyy Punaisen Ristin sertifioitujen ensiapukoulutusten omasta pätevyysrekisteristä osoitteesta ensiaputodistus.fi, ”oma profiili”.

Normaali pätevyysrekisteröinti sisältää myös perinteisen muovikortin, joka lähetetään postitse koulutuksen jälkeen. Erityishintaiset pätevyysrekisteröinnit voivat hankkia muovisen kortin halutessaan jälkikäteen asiakaspalvelusta.

 1. Voiko SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokurssilla kerrata Ensiapukurssi EA1® -koulutuksen?

Ei voi. Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksella ei voi toistaiseksi kerrata pitkiä kursseja (Ensiapukurssit EA 1® tai EA 2®).

 1. Miksi SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokurssi tulee tarjolle?

Suurimmat hyödyt uudesta koulutuksesta ovat seuraavanlaiset:

 • Ensiapukoulutuksen saavutettavuus. Verkkokoulutus tuo ensiavun opiskelun suuremman yleisön saavutettavaksi, sillä Suomessa on paljon henkilöitä, joille ensiavun opettelu lähikoulutuksena ei ole ollut mahdollista esimerkiksi erilaisista fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista syistä.

Koronavirus (COVID-19) on pahentanut ensiapukoulutusten saavutettavuutta entisestään, sillä pandemian aikana ei ole ollut normaalia mahdollisuutta osallistua ensiavun lähikoulutuksiin. Etäkoulutusmuodot ovatkin lisääntyneet koronavirustilanteen takia kaikkialla yhteiskunnassa.

 • Työpaikkojen henkilöstön kouluttamiseen liittyvä joustavuus. Verkkokoulutus ottaa huomioon henkilökohtaisen työaikataulun, sillä koulutuksen voi aloittaa ja keskeyttää milloin vaan ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Koulutuksen suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu eikä siitä synny matkakuluja.
 • Yksilöllinen oppiminen. SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus suoritetaan itselle sopivaan opiskelutahtiin. Koulutus siis ottaa huomioon työntekijän yksilöllisen kyvyn sisäistää ja oppia uusia taitoja. Koulutus varmistaa kurssilaisen osaamisen yksilönä, sillä ensiaputodistuksen saamiseksi jokaiselta kurssilaiselta edellytetään välitehtävien ja loppukokeen läpäisemistä.
 1. Syrjäyttävätkö verkkokoulutukset perinteiset lähikoulutukset?

Eivät. SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus on niin sanottu aloitustason kurssi ja lyhyin tarjolla olevista ensiapukoulutuksista. Se tarjoaa suuremmalle määrälle väestöä mahdollisuuden suorittaa ensimmäinen ensiapukoulutus, jossa käydään läpi hätäensiavun perusteet.

Ensiapukoulutuksen tarve laajuudeltaan on aina työpaikkakohtainen ja riittävä koulutuksen tarve tulee määritellä yhdessä työterveyshuollon kanssa.  SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus saattaa soveltua kurssiksi henkilöille, joilla vakavien ja haitallisten tapaturmien kokemisen riski on kokonaisvaltaisesti vähäinen.

 1. Miten SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksen voi suorittaa?

Kurssin aloittamista varten kurssilainen menee osoitteeseen ensiaputodistus.com ja syöttää sinne kurssin aloituskoodin. Koodin saa Punaisen Ristin sertifioituja verkkokoulutuksia tarjoavilta kumppaneilta, jotka löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi

 1. Voivatko kaikki kumppanit myydä Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutusta?

Kyllä. Kumppaniorganisaatiot voivat jälleenmyydä verkkokoulutuksia, kun seuraavat laadulliset kriteerit täyttyvät:

 • Kumppaniorganisaatiolla on tarjolla verkkokoulutuksen tueksi yhdistelmä- tai lähitoteutuksena seuraavia koulutuksia: Hätäensiapukurssi 4 t, Hätäensiapukurssi 8 t, Ensiapukurssi EA1® tai Ensiapukurssi EA2®
 • Kumppanin koulutuksista ei ole raportoitu laadullisia poikkeamia tai raportoidut poikkeamat on todettu korjatuiksi, tai poikkeaman korjaustoimien suunnitelma on hyväksytty.

Laatuvaatimuksilla varmistetaan, että loppuasiakas saa tarvittaessa korkealaatuista sisällöllistä tukea verkkokoulutuksen aikana ja sen jälkeen.

 1. Miten Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien kumppanit käytännössä voivat myydä SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutusta?

Kumppanit voivat markkinoida koulutusta ja vastaanottaa ilmoittautumisia itse parhaaksi katsomallaan tavalla.

Koulutusportaalista (Competence Admin) voi lunastaa verkkokoulutuskoodeja kurssilaisille, minkä jälkeen heille tulee ilmoittaa koulutuksen aloittamisen

 1. verkko-osoite: https://www.ensiaputodistus.com sekä
 2. henkilökohtainen koodi kurssin aloittamista varten

Tarkempi työohje SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutuksen myyntiä ja toteutusta varten julkaistaan viimeistään maanantaina 21.9.2020.

 1. Miten SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutusta tarjoavat kumppanit näkyvät yhteisellä markkinapaikalla osoitteessa ensiaputodistus.fi?

Rakennamme syksyn 2020 aikana ensiaputodistus.fi -sivustolle paikan, josta voi hakea sertifioituja ensiapukoulutuksia tarjoavia kumppaneita.

 1. Paljonko SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus maksaa kumppaneille?

Koulutusten koko hinnasto löytyy koulutus- ja pätevyysportaalin (Competence Admin) materiaalipankista. Punainen Risti Ensiapu laskuttaa koulutukset ja lisäpalvelut kerran kuussa kumppaneilta suoritusten mukaan.

 1. Paljonko koulutus maksaa kurssilaisille?

Jokainen kumppaniorganisaatio määrittelee vapaasti omien koulutustensa hinnat. Suositushintana pidetään OVH 85€ + alv, sisältäen todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksun.