Auttamishalu ei saa vaarantua

Koronavirustilanteesta johtuen Suomen hallitus ja terveydenhuollon viranomaiset ovat päivittäneet väestön liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Punainen Risti Ensiapu seuraa tilannetta aktiivisesti, ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Mihin suositukset perustuvat?

Punainen Risti Ensiapu noudattaa Suomen hallituksen, STM:n ja THL:n antamia suosituksia ja ohjeistusta koronaviruksen etenemisen ehkäisyyn liittyen. Koronaviruksen etenemistä voidaan hillitä suosimalla etänä toteutettavia ratkaisuja, pitämällä fyysisistä etäisyyttä ja tehostamalla käsihygieniaa. Lisäksi THL suosittaa käyttämään kasvomaskia silloin, kun turvaetäisyyksiä ei voida pitää. Maskisuosituksen katsotaan koskevan myös ensiapukursseja.

Näiden valtakunnallisten suositusten ja ohjeiden lisäksi aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirit, sekä kaupunkien ja kuntien viranomaistoimijat voivat antaa alueellisia suosituksia, rajoituksia ja ohjeita niin ikään koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn liittyen.

Punainen Risti Ensiapu toivoo, että kouluttajat seuraavat aktiivisesti aiheeseen liittyvää tiedottamista, niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti, sekä noudattavat em. tahojen antamia ohjeita järjestäessään ensiavun lähikoulutuksia.

Mitä suositellaan?

Punainen Risti Ensiapu suosittelee ensiapukoulutusten toteuttamista ensisijaisesti etäkoulutuksena.

Verkko- ja lähikoulutuksien yhdistelmäkoulutuksena, joissa teoriaosuus suoritetaan verkkokoulutuksena ja lähikoulutusosuus pidetään kuuden (6) kuukauden sisällä verkkokoulutusosuuden suorittamisesta. Lähikoulutusosuus voidaan pitää webinaarina.

Koko kurssi webinaarina, jolloin koulutukset ovat rinnastettavissa vastaavan sisältöisiin lähikoulutuksiin. Kouluttaja pitää kurssin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Tätä käytäntöä jatketaan 30.6.2021 saakka.

Lähikoulutuksena, jolloin turvallisuusnäkökohdat on suunniteltava tarkasti ja otettava seuraavat asiat huomioon ennalta:

 • Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivuilla tulee informoida, että kurssille ei saa osallistua, jos on vähänkään flunssainen tai sairas tai jos on palannut aiemmin kuin 14 vrk ulkomailta
 • Riskiryhmiin kuuluville suosittelemme etäkoulutukseen osallistumista
 • Osallistujamäärä: THL:n suositusten mukaisesti on pidettävä vähintään yhden metrin turvaväli/henkilö, joten koulutustilan koko vaikuttaa kurssin osallistujamäärään.
 • Turvaväli: Kurssilaisten turvaväli toisiinsa tulee säilyä koko koulutuksen ajan, myös harjoituksissa.
 • Koulutustila: Ryhmäkoon tulee olla sellainen, että em. fyysinen etäisyys on mahdollista. Koulutus tulee toteuttaa isoissa luokissa, halleissa tai ulkotiloissa
 • Käsihygienia: Käsien pesu ja desinfiointimahdollisuus tulee olla koko koulutuksen ajan. Muistuta kurssilaisia yskimis- ja aivastusohjeista, varaa roskakori nenäliinoille.
 • Kurssien tauot: tauot tulee järjestää portaittain, etteivät eri kurssien osallistujat ole samaan aikaan samoissa tiloissa. Turvaetäisyydet tulee säilyttää.
 • Kasvomaskin käyttö ja käytön opastus: Maskisuosituksen katsotaan koskevan myös ensiapukursseja. Kurssin aluksi kouluttaja näyttää kasvomaskin oikeaoppisen asettamisen kasvoille, sekä kertoo kasvomaskin käyttöön liittyvät ohjeet: Kasvoille asettaminen, maskityypit, maskin vaihto ja hävitys/puhdistusohjeistuksen. Maskin käyttöön liittyvää ohjeistusta on THL:n sivuilla, joten vaihtoehtoisesti kouluttaja voi näyttää THL:n videon.

Harjoittelusta

 • Ensiavun lähikoulutuksissa osallistujat harjoittelevat itsenäisesti. Harjoitukset tulee suunnitella siten, että kurssilaisten turvaetäisyys säilyy.
 • Kouluttajan vastuulla on huolehtia siitä, että kurssilaiset ohjataan pesemään kädet huolellisesti aina ennen kaikkia käytännön harjoituksia ja käytännön harjoittelun jälkeen.
 • Elvytysharjoitus: Kouluttaja näyttää elvytyksen normaaliin tapaan, myös hengitysteiden avaamisen ja puhallukset. Mikäli elvytysharjoituksissa käytetään elvytysnukkea, rintakehä on puhdistettava desinfioivalla aineella harjoittelijoiden välillä. Myös defibrillaattorin käyttöä harjoitellaan ja jokaisen harjoittelijan jälkeen laite puhdistetaan desinfioivalla aineella. Puhalluksia ei harjoitella. Harjoituksen aikana turvaetäisyyden tulee säilyä.
 • Muut ensiavun harjoitukset: harjoitukset tehdään omatoimisesti itselle. Esimerkiksi tajuttoman henkilön ensiapua voi harjoitella omatoimisesti henkilökohtaisella alustalla maaten ja painesiteen tekemistä voi harjoitella omaan jalkaan. Mikäli harjoitusvälineet ovat yhteiskäytössä, kouluttaja huolehtii harjoitusvälineiden desinfioimisesta harjoittelijoiden välillä.

Kaikki harjoituksissa käytetyt välineet puhdistetaan tai desinfioidaan päivän päätteeksi huolellisesti.

Koulutus- ja harjoittelutilojen siivoukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätietoja: Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitos