Punainen Risti Ensiapu on laatinut ensiavun lähikoulutuksia varten ohjeistuksen, jota koulutusta järjestävä taho voi tarvittaessa täydentää huomioiden alueellisten terveysviranomaisten kulloinkin voimassa olevat ohjeistukset ja suositukset.Tilaisuuden järjestäjän tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma, joka koskee kyseistä tapahtumaa tai esimerkiksi järjestämäänsä ensiapukoulutusta. Tilanne voi muuttua nopeasti, joten ohjeet saattava päivittyä lyhyelläkin varoajalla.

Ajantasaiset elvytys- ja ensiapuohjeet löytyvät Suomen Elvytysneuvoston sivuilta ja niitä noudatetaan kaikilla Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Ohjeet löytyvät täältä: www.elvytysneuvosto.fi/covid-19

Punainen Risti Ensiapu suosittaa noudattamaan seuraavia ohjeita ensiapukursseilla:

  • Koulutukseen ei saa osallistua flunssaoireisena tai koronakaranteenin aikana.
  • Punainen Risti suosittaa koronarokotteen ottamista.
  • Kurssilla suositellaan käytettävän kasvomaskia koko koulutuksen ajan.
  • Koulutustilan siisteyteen ja pintojen puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota ja pinnat pyyhitään järjestelmällisesti ja säännöllisesti desinfioivilla aineilla.
  • Kurssilaisilla ja kouluttajalla on oltava mahdollisuus käsienpesuun ja käsidesinfektioaineen käyttöön. Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaisen harjoituksen.
  • Koulutuksen aikana taukoja porrastetaan ja niille varataan tarpeeksi aikaa, jotta ruuhkia ei synny.
  • Koulutuksen aikana kurssilaiset voivat harjoitella ensiaputoimia pareittain huomioiden hyvä käsihygienia.
  • Kouluttaja demonstroi painelu-puhalluselvytyksen, mutta kurssilaiset harjoittelevat ainoastaan paineluelvytyksen. Nuken rintakehä pyyhitään huolellisesti desinfioivalla aineella jokaisen harjoittelijan jälkeen. Kädet pestään ennen elvytysharjoitusta.
  • Yhteiskäytössä olevat välineet desinfioidaan huolellisesti jokaisen kurssilaisen välillä. Kaikki harjoitusvälineet pestään huolellisesti käytön jälkeen.