Auttamishalu ei saa vaarantua

Koronavirustilanteesta johtuen Suomen hallitus ja terveydenhuollon viranomaiset ovat tehneet ihmisten liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia kevään 2020 ajan. Nyt rajoituksia on alettu purkaa asteittain. Punainen Risti Ensiapu seuraa viranomaisohjeistusta, ja määrittelee suositukset Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten koulutusten järjestämiseen.

Tavoitteenamme on säilyttää ihmisten halu auttaa hädässä olevia henkilöitä kaikissa olosuhteissa, myös koronavirusepidemian aikana. Erilaisia ensiaputilanteita tulee epidemiasta huolimatta, ja osaavia, auttavia käsiä tarvitaan. Sairauskohtaukset, tapaturmat ja kaatumiset pelikentällä, pyöräillessä, tai vaikkapa työpaikalla ovat edelleenkin mahdollisia. Henkilön selviäminen on joskus pienestä kiinni. Näissä auttamistilanteissa tarvitaan auttamisrohkeutta ja ensiaputaitoja. Henkeä pelastava hätäensiapu on edelleenkin välttämätöntä, jotta autettava pelastuu.

Oma ja autettavan turvallisuus on huomioitava kokonaisvaltaisesti, eikä pelko mahdollisesta koronaviruksesta saa nousta yksittäiseksi esteeksi sille, että uhri jäisi ilman apua.

Nämä suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkennetaan tarpeen vaatiessa.

Mihin suositukset perustuvat?

Punainen Risti Ensiapu noudattaa  Suomen hallituksen, STM:n ja THL:n antamia suosituksia ja ohjeistusta koronaviruksen etenemisen ehkäisyyn liittyen. Koronaviruksen etenemistä voidaan hillitä etenkin rajoittamalla kokoontumisia, suosimalla etänä toteutettavia ratkaisuja, pitämällä fyysisistä etäisyyttä ja tehostamalla käsihygieniaa.

Mitä suositellaan?

Punainen Risti Ensiapu suosittelee ensiapukoulutusten toteuttamista ensisijaisesti etäkoulutuksena.

 • Verkko- ja lähikoulutuksien yhdistelmäkoulutuksena, joissa teoriaosuus suoritetaan verkkokoulutuksena ja lähikoulutusosuus pidetään kuuden (6) kuukauden sisällä verkkokoulutusosuuden suorittamisesta
 • Webinaarina, jolloin koulutukset ovat rinnastettavissa vastaavan sisältöisiin lähikoulutuksiin. Kouluttaja pitää kurssin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Tätä käytäntöä jatketaan 31.12.2020 saakka
 • Lähikoulutuksena, jolloin turvallisuusnäkökohdat on suunniteltava tarkasti ja otettava seuraavat asiat huomioon ennalta:

 

 • Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivuilla tulee informoida, että kurssille ei saa osallistua, jos on vähänkään flunssainen tai sairas tai jos on palannut aiemmin kuin 14 vrk ulkomailta 
 • Riskiryhmiin kuuluville suosittelemme etäkoulutukseen osallistumista
 • Osallistujamäärä: Koulutettava ryhmä enintään 15 henkilöä
 • Fyysinen etäisyys: Kurssilaisten fyysinen etäisyys toisiinsa tulee säilyä kahdessa (2) metrissä koko koulutuksen ajan, myös harjoituksissa
 • Koulutustila: Ryhmäkoon tulee olla sellainen, että em. fyysinen etäisyys on mahdollista. Koulutus tulee toteuttaa isoissa luokissa, halleissa tai ulkotiloissa
 • Käsihygienia: Käsien pesu ja desinfiointimahdollisuus tulee olla koko koulutuksen ajan
 • Kurssien tauot tulee järjestää portaittain, etteivät eri kurssien osallistujat ole samaan aikaan samoissa tiloissa. Fyysinen etäisyys (2 metriä) tässäkin tulee säilyttää
 • Kasvomaski: Mikäli joku kurssilainen haluaa käyttää omaa kasvomaskiaan osallistuessaan koulutukseen, on sen oltava mahdollista

Harjoittelusta

 • Ensiavun lähikoulutuksissa osallistujat harjoittelevat itsenäisesti. Harjoitukset tulee suunnitella siten, että kurssilaisten kahden (2) metrin fyysinen etäisyys säilyy. Kahden metrin etäisyyden voi merkitä teipillä lattiaan tai maahan.
 • Kouluttajan vastuulla on huolehtia siitä, että kurssilaiset ohjataan pesemään kädet huolellisesti aina ennen kaikkia käytännön harjoituksia ja käytännön harjoittelun jälkeen.
 • Elvytysharjoitus: Kouluttaja demoaa elvytyksen normaaliin tapaan, myös hengitysteiden avaamisen ja puhallukset. Mikäli elvytysharjoituksissa käytetään elvytysnukkea, rintakehä on puhdistettava desinfioivalla aineella harjoittelijoiden välillä. Myös defibrillaattorin käyttöä harjoitellaan ja jokaisen harjoittelijan jälkeen laite puhdistetaan desinfioivalla aineella. Puhalluksia ei harjoitella. Harjoituksen aikana tulee säilyttää 2 metrin etäisyys muihin kurssilaisiin.
 • Muut ensiavun harjoitukset: harjoitukset tehdään omatoimisesti itselle. Esimerkiksi tajuttoman henkilön ensiapua voi harjoitella omatoimisesti henkilökohtaisella alustalla maaten ja painesiteen tekemistä voi harjoitella omaan jalkaan. Mikäli harjoitusvälineet ovat yhteiskäytössä, kouluttaja huolehtii harjoitusvälineiden desinfioimisesta harjoittelijoiden välillä.
 • Kaikki harjoituksissa käytetyt välineet puhdistetaan tai desinfioidaan päivän päätteeksi huolellisesti.
 • Koulutus- ja harjoittelutilojen siivoukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Lue lisää.