Vuosi 2022 on alkanut vauhdikkaasti

Punaisen Risti ensiapukurssien ja erityisesti ensiavun verkkokoulutusten myynti on käynnistynyt hienosti. Alkuvuosi näyttääkin vaikeasta koronatilanteesta huolimatta lupaavalta erilaisten etäkoulutusratkaisujen ja joustavan kumppaniverkoston ansioista.

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien tiimin vuosi on alkanut useammalla uudistuksella ja kehitysprojektilla. Tammikuussa kumppaneidemme ja kuluttajien käyttöön on lanseerattu kaksi uutta koulutuskokonaisuutta, SPR Ensiapukurssi EA 2® (8 t) sekä sähköalan työntekijöillekin soveltuva SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus. Lisäksi tammikuussa käyttöön on otettu uusi hinnoittelumalli ja siihen liittyvä todistusuudistus.

Alkuvuoden koulutuskalenteri

Tammi- ja helmikuussa kumppanikouluttajillemme järjestetään koulutuksia joka tiistai!

Lyhyiden koulutusten aiheita ovat muun muassa uudet, helmikuussa julkaistavat ensiapuohjeet, SPR Ensiapukurssi EA 2® sisältö, todistusuudistus sekä ensiapukoulutusten myynnistä vastaaville henkilöille suunnattu koulutus Punaisen Ristin ensiapukurssien sisällöistä, toteutusmuodoista ja sertifioinnista. Kaikki koulutustilaisuudet löytyvät täältä: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/.

Kumppanikouluttajat voivat myös toivoa lyhyiden koulutustuokioiden aiheita. Toteutamme koulutuksia mahdollisuuksien mukaan kevään ja syksyn aikana.

Ehdota aihetta >

Kouluttajan pätevyystiedot

Vuoden vaihtuessa on hyvä tarkistaa omat pätevyystietonsa ja huolehtia tarvittaessa täydennyskoulutuksen suorittamisesta.

Punaisen Ristin ensiavun kouluttajat voivat tarkastella pätevyystietojaan Competence Admin koulutus- ja pätevyysjärjestelmästä. Pätevyystiedot löytyvät täältä: https://oma.ensiaputodistus.fi/login. Sivustolle kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joilla kirjaudutaan Competence Adminiin.

Pätevyystietoihin liittyvissä kysymyksissä kouluttaja voi olla yhteydessä Competence Adminin tekniseen tukeen osoitteessa help@competenceadmin.com. Kouluttajakoulutuksiin liittyvissä kysymyksissä asioissa auttaa kouluttajatuki osoitteessa kouluttaja.tuki@redcross.fi.