Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun Liitto (IFRC) ja Globaalin First Aid Reference Centre (GFARC) ovat antaneet suositukset elvytys- ja ensiapuopetukseen, joita myös Suomen Punainen Risti ja Punainen Risti Ensiapu noudattavat toistaiseksi voimassa olevalla ohjeella. Noudatamme myös kansallisia terveysviranomaisten ohjeita, joista Suomessa vastaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

• Huolehti käsihygieniasta. Kädet pestään aina ennen käytännön harjoituksia, myös harjoiteltaessa sidoksia tai tajuttoman ensiapua. Sidosten teko tulee harjoitella ensisijaisesti vaatteiden päällä, ei paljaalle iholle. Harjoittelumateriaalit suositellaan pestäväksi harjoittelun päätyttyä (päivän päätteeksi, pesu 60 asteessa) tai käyttämään kertakäyttöisiä harjoitusvälineitä.

• Toistaiseksi elvytyksen opetuksen yhteydessä harjoitellaan vain paineluelvytystä ja sydäniskurin käyttöä. Kouluttaja voi näyttää elvytysnukella hengitysteiden avaamisen ja puhallukset. Teoriaosuudessa tulee kuitenkin painottaa puhallusten merkitystä erityisesti silloin, kun viive avun paikalle saapumiseen ylittää 10 minuuttia. Paineluelvytystä ja sydäniskurin käyttöä harjoitellaan normaaliin tapaan, mutta ilman puhalluselvytyksen harjoittelua.

• Elvytysnuken rintakehä on puhdistettava desinfioivalla aineella harjoittelijoiden välillä. Kurssilaiset ohjataan käsien pesulle ennen harjoitusta ja sen jälkeen kuten tähänkin asti.

• Koulutus- ja harjoittelutilojen siivoukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

• Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivuilla on hyvä informoida, että kurssille ei saa osallistua sairaana tai jos on palannut aiemmin kuin 14 vrk sitten, THL:n epidemia-alueeksi määrittelemästä maasta