Uppdatering i platsen för tillhandahållande
Platsen för tillhandahållandet av nätutbildningar och nätutbildningsdelar ensiaputodistus.com uppdaterades på onsdagen den 4.11.2020 efter kl 19.00. I samband med detta förändrades tjänstens utseende och funktionerna förbättrades.

Språkvalet för nätutbildningen flyttas till kursgenomföraren istället för kursarrangören
Hittills har utbildarorganisationens sekreterare eller huvudanvändare skapat nätutbildningskoder för viss språkversion. I fortsättningen behöver sekreteraren eller huvudanvändaren inte skapa kod för en specifik version, utan den som genomför kursen väljer själv språk vid början av nätutbildningen.

Efter förändringen skapar sekreteraren nätutbildningskoder genom att välja någon av dessa utbildningar:

 • Hätäensiapukurssi 8 t, verkkokoulutus
 • Ensiapukurssi EA 1, verkkokoulutus
 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus

Den som genomför kursen väljer kod för språk vid början av nätutbildningen.
Obs! Genomföraren kan ej byta språk efter påbörjad utbildning!

Såhär genomförs nätutbildning i fortsättningen

 1. Genomföraren matar in kod på adressen ensiaputodistus.com eller öppnar länken som finns i e-posten
 2. Genomföraren matar in egen information
 3. Genomföraren väljer språk!
 4. Genomföraren genomför nätutbildningen
 5. Ifall utbildningen var
  1.  kombinationsutbildningens nätutbildningsdel, genomföraren fortsätter till närutbildning
  2. FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs, genomföraren får kompetens och kommer åt den egna profilen på adressen ensiaputodistus.fi

Hur gör jag ifall jag har nätutbildning på hälft?

Mata in kod såsom tidigare på adressen ensiaputodistus.com. Systemet styr dig automatiskt till att genomföra pågående nätutbildning på adressen vanha.ensiaputodistus.com. Du genomför väl nätutbildning som är på hälft tills 31.12.2020.

Vad gör jag med redan skapade koder?

Ifall du skapat koder och redan skickat dem till genomförare, behöver du ej göra något. Genomföraren matar in koden på ensiaputodistus.com adressen såsom tidigare och kan genomföra nätutbildningen normalt.

Ifall du skapat koder som du ej skickat vidare åt genomförare, behöver du ej heller göra något. Om du vill kan du ta bort skapade koder som du ej skickat vidare åt genomförare och skapa nya koder efter uppdateringen. I koder skapade innan uppdateringen har skaparen valt språk, i koder skapade efter uppdateringen väljer genomföraren språk.

Förändringen kort i utbildnings- och kompetenssystemet (Competence Admin)

Språkvalet för nätutbildningen förflyttas åt genomföraren. Hittills har utbildarorganisationens huvudanvändare eller sekreterare skapat nätutbildningskod för specifik språkversion av nätutubildningen. I fortsättningen behöver huvudanvändaren eller sekreteraren ej skapa kod för viss språkversion, utan den som genomför utbildningen väljer språket själv i början av nätutbildningen.

Vid kodskapning har använts -> Efter uppdatering används (se tabellen nedan)