14.6.2021 alkaen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella voi päivittää Ensiapukurssi EA 1® – ja Ensiapukurssi EA 2®- pätevyyden yhden kerran kolmen vuoden ajaksi. Muutos koskee takautuvasti myös jo suoritettuja SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksia. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus on joustava tapa suorittaa ensiapukurssi. Verkkokoulutus sisältää paitsi monipuolisen tietopaketin hätäensiavun aiheista, myös runsaasti pohdintatehtäviä ja omatoimisia harjoitteita. Kurssilainen suorittaa koulutuksen itsenäisesti omassa tahdissaan. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksen myynti on mahdollista kaikille Punainen Risti Ensiavun kumppaniorganisaatioille. Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukoulutuksia järjestävät kumppaniorganisaatiot voivat myydä asiakkailleen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutusta valmiin markkinointimateriaalin avulla. 

Kumppaniorganisaatio lähettää Competence Admin-järjestelmässä luodut verkkokoulutuskoodit asiakkailleen ja laskuttaa koulutuksen. Asiakas suorittaa kurssin itsenäisesti sähköpostiin saamiensa ohjeiden mukaisesti ja saa hyväksytyn suorituksensa jälkeen pätevyysrekisterimerkinnän sekä SPR Hätäensiapukurssi 4 t-mobiilitodistuksen.  

Usein kysytyt kysymykset SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksesta 

Mikä on SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus? 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi. Sisällöltään se vastaa lähikoulutuksena toteutettavaa SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® -koulutusta. Verkkokoulutus toimii verkkokoulutusalustalla, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä, kuten pohdintatehtäviä, animaatioita ja videoita. Koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia ensiavun käytännön harjoitteita. 

Saako SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksesta ensiaputodistuksen? 

Kyllä. Kaikki SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksen suorittaneet saavat SPR Hätäensiapukurssi 4 t®- ensiaputodistuksen. Henkilökohtainen todistus (mobiilikortti) löytyy Punaisen Ristin sertifioitujen ensiapukoulutusten pätevyysrekisteristä osoitteesta ensiaputodistus.fi, ”Oma profiili”.   

Voiko SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella kerrata Ensiapukurssi EA 1®– tai Ensiapukurssi EA 2® -koulutuksen? 

Kyllä voi. SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella voi päivittää voimassaolevan Ensiapukurssi EA 1®- ja Ensiapukurssi EA 2®- koulutuksen yhden kerran kolmeksi vuodeksi eteenpäin 14.6.2021 alkaen. 

Saako jo ennen muutoksen voimaantuloa (14.6.2021) suoritetulla SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella takautuvasti päivitettyä Ensiapukurssi EA 1®- tai Ensiapukurssi EA 2®- pätevyyden? 

 Kyllä saa. Kohdellaksemme kumppaneidemme asiakkaita yhdenvertaisesti, annamme kaikille SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksen käyneille mahdollisuuden saada vanhamuotoinen Ensiapukurssi EA 1® ja Ensiapukurssi EA 2® voimaan näyttämällä Hätäensiapukurssi 4 t- todistus voimassaolevan vanhamuotoisen todistuksen kanssa.  

Miten kurssilainen todentaa, että suoritetulla SPR Hätäensiapukurssi 4t®, verkkokoulutuksella on kerrattu Ensiapukurssi EA 1® tai Ensiapukurssi EA 2®? 

Kurssilainen näyttää sekä vanhan Ensiapukurssi EA 1® – tai Ensiapukurssi EA 2® -todistuksensa että uuden SPR Hätäensiapukurssi 4 t-todistuksen, eli saamansa mobiilitodistuksen.   

Miksi SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksella voi jatkossa päivittää Ensiapukurssi EA 1®- ja Ensiapukurssi EA 2®- pätevyyden? 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus julkaistiin syyskuussa 2020. Tämän jälkeen Punainen Risti Ensiapu on seurannut tiiviisti paitsi kyseisen kurssin saamaa vastaanottoa, myös tieteellisestä tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua digiopetukseen liittyen.  

Päätös pätevyyden päivityskäytännön muutoksesta pohjautuu verkkokoulutuksiin liittyvän kokemuksen ja alaa koskevan tutkimustiedon lisääntymiseen kuluneiden kuukausien aikana. Lisäksi päätökseen ovat vaikuttaneet asiakkailta ja kumppaneiltamme saadut toiveet sekä SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutuksen saama erittäin positiivinen asiakaspalaute. SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus on läpikäynyt sertifiointiprosessin ja se vastaa muita Punaisen Ristin sertifioituja ensiapukoulutuksia. 

Voivatko kaikki kumppanit myydä Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutusta? 

Kyllä. Kaikki ensiapukoulutuksia järjestävät kumppaniorganisaatiot voivat jälleenmyydä verkkokoulutuksia. 

Miten kumppanit voivat myydä ja markkinoida SPR Hätäensiapukurssi 4 t ®, verkkokoulutusta? 

Kumppanit voivat markkinoida SPR Hätäensiapu 4 t®, verkkokoulutusta ilmaiseksi ensiaputodistus.fi sivustolla täyttämällä oheisen lomakkeen: Kumppanikortti.   

Kumppanit voivat myös markkinoida koulutusta omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavilla hyödyntämällä valmista markkinointimateriaalia, jota löytyy koulutus- ja pätevyysjärjestelmän (Competence Admin) materiaalipankista. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t ®, verkkokoulutusta voi myydä kumppanin omien myyntikanavien kautta esimerkiksi integroimalla verkkokoulutuskoodin toimituksen osaksi kumppanin verkkokauppaa.   

Pitääkö kumppanin seurata SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutusten suoritusten etenemistä ja kirjata pätevyysrekisterimerkinnät? 

Kumppani luo verkkokoulutuskoodit kurssilaisille Competence Admin-järjestelmässä. Competence Admin lähettää kurssilaisen sähköpostiin verkkokoulutuskoodin ja ohjeet koulutuksen aloittamiseksi. Kurssilainen suorittaa koulutuksen omaan tahtiinsa.  

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen Competence Admin-järjestelmä luo kurssin suorittaneelle automaattisesti pätevyysrekisterimerkinnän sekä toimittaa SPR Hätäensiapukurssi 4t®- mobiilitodistuksen.  

Ohjeet verkkokoulutuskoodien luomiseen löydät täältä: Competence Admin-tuki: verkkokoulutuskoodien luominen ja lähettäminen. 

Kuinka paljon SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus maksaa kumppaneille? 

Hinnasto löytyy koulutus- ja pätevyysjärjestelmän (Competence Admin) materiaalipankista. Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat laskuttaa kumppaniorganisaatioilta koulutukset ja lisäpalvelut kerran kuussa aloitettujen verkkokoulutusten mukaan.   

Kuinka paljon SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutus maksaa kurssilaisille? 

Jokainen kumppaniorganisaatio määrittelee itse myymiensä koulutusten hinnat. Punainen Risti Ensiavun määrittelemä suositushinta löytyy materiaalipankin hinnastosta.  

Pääseekö kumppaniorganisaatio tutustumaan SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, verkkokoulutukseen? 

Kumppaniorganisaatio voi pyytää ilmaisen tutustumiskoodin sähköpostitse osoitteesta kouluttaja.tuki@redcross.fi. 

Mistä saan lisätietoa uudistuksesta? 

Lisätietoja uudistuksesta saat sähköpostitse osoitteesta kouluttaja.tuki@redcross.fi.