Nytt sätt att uppdatera giltighet av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2®

Fr.o.m. 14.6.2021 kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning uppdatera giltigheten av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2® en gång för tre (3 år) år. Förändringen gäller också retroaktivt redan genomförda FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningar. FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning är ett flexibelt sätt att genomföra första hjälpen-kurs. Online utbildningen innehåller ett mångsidigt informationspaket om ämnen gällande livräddande första hjälpen, samt även gott om reflektionsuppgifter och övningar som görs på egen hand. Partnerorganisationer kan enkelt erbjuda sina kunder FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningen m.h.a. färdigt marknadsföringsmaterial. Läs mer här.

Uppdateringar i utbildnings- och kompetenssystemet 

Excel-laddning från sidan för Utbildningskoder

Baserat på respons från partners har vi utvecklat möjligheten för partners att i Competence Admin ladda Excel-fil av utbildningskoder. Excel-filen kan laddas från sidan för Utbildningskoder. I Excel-raporten ser man genomförarens information. Laddningen kan användas exempelvispå följande sätt:

 • För att levereraflera koder åt kunden 
 • För att uppfölja och rapportera kund- eller kursmässiga prestationer, då man i skapandet av koder använder företagsinformation eller tilläggsinformation 
 • För att samla ihop mottagare för påminnelsemeddelande gällande prestationer som är på hälft
 • För att följa med prestationer av kombinationsutbildningars nätdelar 

Kompetens i kraft enligt datum som första hjälpen-kursen genomförts

Tidigare började kompetensen gälla från den dag man sparat uppgiften i Competence Adminiin. Efter uppdatering träder kompetensen i kraft enligt den egentliga prestationsdagen. Uppdateringen förtydligar giltigheten av kompetens för kunderna. Uppdateringen kräver inga åtgärder av vårapartners. Förändringen träder i kraft 3.5.2021.

Bra att veta

Över tre månader gamla kursanmälningar godkänns ej mera retroaktivt

 • Kursanmälan måste göras på förhand i öppna och företagsmässiga utbildningar. Över tre månader gamla kursanmälningar godkänns inte retroaktivt. 

Samma partner måste ordna båda delarna av kombinationsutbildningen 

 • I en kombinationsutbildning genomför kursdeltagaren hälften av kursens timantal genom självständiga studier på nätet och deltar sedan i en när- eller webinarundervisning styrd av en utbildare i första hjälpen.
 • Samma partner ska ordna även när-/webinardel åt kunden 

Det är möjligt att ordna distansutbildningar framtill 31.12.2021

 • Första hjälpen-utbildningar är fint igång runtom i Finland. Vi rekommenderar fortfarande att ordna första hjälpen-utbildningar på distans enligt de hälsosäkerhetsråd som regionalförvaltningar och statsrådet ger.

Utbildningstillfällen för samarbetspartners och partnerutbildare på kommande i April

 • Competence Admin-användarintroduktion
 • Distansutbildning av första hjälpen-kurser i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram
 • Se kommande utbildningar

Återupplivnings- och första hjälpen-instruktioner som publiceras år 2021 

 • Europas återupplivningsråds nya återupplivnings- och första hjälpen instruktioner har publicerats. Du kan läsa instruktionerna här. Instruktionerna gås igenom i Finlands återupplivningsråd, och sedan även hos Röda Korsets expertgrupp för Första hjälpen- och hälsoverksamhet

Vi meddelar när första hjälpen-instruktionerna tas i bruk på första hjälpen-kurser i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram.