Hej! Augustis partnerbrev är publicerat! I partnerbrevet finns bl.a. instruktioner för att ordna första hjälpen-kurser samt för användningen av de av Röda Korset registrerade första hjälpen-kursnamnen. Dessutom finns information om höstens utbildningar och utvecklingsarbetet som är i gång.

Höstsäsongen för första hjälpen-utbildningar startar

Efter en varm sommar har första hjälpen-utbildningarnas höst startat! Den kommande hösten präglas av coronanyheter och av myndigheter utsedda striktare restriktioner på flera orter. Det är möjligt att fortsätta med första hjälpen-utbildningar på ett säkert sätt även i ett försvårat epidemiskede genom att ha små närutbildningsgrupper samt m.h.a. distans- och nätutbildningar och följandes de råd som myndigheterna ger.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs möjliggör övning av första hjälpen och ökar beredskapen att hjälpa trots begränsningar på sammankomster. För samarbetspartners är det enkelt och ekonomiskt lönsamt att sälja nätutbildningar. Dessutom ger förmånsprogrammet som publicerats på våren rabatt på sålda kurser åt våra partners. 

FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kombinationsutbildningar

I en kombinationsutbildning studeras hälften av kursens timmängd som nätutbildning. Teorin som studerats under nätutbildning ger en bra grund för styrda praktiska övningar. Dessa kan förverkligas förutom som närutbildning även via distanskontakt.

En kombinationsutbildning är en helhet varav kursdeltagaren får första hjälpen-kompetens efter att godkänt genomfört både nät- och närutbildningsdelarna. Därför bör en partner som säljer nätutbildningsdelen även erbjuda möjlighet och instruktioner för genomförandet av närutbildningen. Partnern kan alltså inte sälja endast nätutbildningsdelen av en kombinationsutbildning, utan man måste i samband med nätutbildningsdelen ha möjlighet att även anmäla sig till närutbildningsdelen.

Första hjälpen-utbildningar på distans

I Competence Admin materialbanken hittas färdigt material för genomförandet av Röda Korsets första hjälpen-utbildningar på distans. I materialbankens uppdatering i september förbättras användbarheten av färdigt material enligt de önskemål som kommit från utbildare.

Första hjälpen-utbildningar som närutbildning

Under första hjälpens närutbildningar följs råd givna av statsrådet, THL (Institutet för hälsa och välfärd) och regionala myndigheter. Under utbildningar är det på utbildningsarrangörens ansvar att ta hand om kursdeltagarnas hälsosäkerhet. Under kurser bör man se till att säkerhetsavstånd hålls, att masker används och att man möjliggör en god handhygien. Mer axakta insturktioner för hälsosäkerhet finns som en separat publicerad nyhet på denna sida.

Höstens utbildningskalender

Utbildningar och möten riktade åt Röda Korset Första Hjälpens samarbetspartnersutbildare och samarbetspartnersorganisationer börjar igen. Ämnen för höstens kostnadsfria utbildningar är bl.a. distans- och nätutbildningar, främjande av försäljning av första hjälpen kurser som partnern erbjuder samt den förnyade FRK Första hjälpen FHJ 2®-helheten.

Dessutom ordnar vi en gång i månaden möjlighet för fri diskussion och frågeställande åt våra samarbetspartners och samarbetspartnersutbildare. Du hittar alla dessa evenemang i vår händelsekalender.

I november ordnas den önskade närutbildningsdagen för Röda Korsets första hjälpen-utbildares fortbildning. Under utbildningsdagen får utbildaren bekanta sig med utställarnas utbud samt lyssna på expertföreläsningar. Expertföreläsare på kompletteringsutbildningen är expert inom elsäkerhet Henrik Rousku (Sähköinfo Oy), expert inom samspel, kommunikation och vuxet lärande Maiju Ranta (Ethos Oy) samt Kari Porthan chef för akutvårdsenheten för Räddningsverket i Helsingfors.

Fortbildningsdagen ordnas i Helsingfors den 19.11. 

FRK Första hjälpen FHJ 2®-utbildningens utvecklingsarbete

FRK Första hjälpen FHJ 2® har fint framskridit till pilotskedet. Responsen vi fått gällande pilotutbildningarna har varit entusiastisk, såväl av kursdeltagare samt av de utbildare som varit med. Nu erbjuder vi möjlighet åt alla våra partners att delta i pilotskedet av det nya utbildningsinnehållet. Ifall din organisation vill delta i utprovning och kursens utvecklingsarbete, kan du kontakta vårt utvecklingsteam via e-post på adressen kouluttaja.tuki@redcross.fi.