Förnyelser som träder i kraft i januari

 

FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t)

1.1.2022 publicerar vi stolt den förnyade FRK Första Hjälpen FHJ 2® (8 t) (finskspråkiga versionen). En stor mängd partnerorganisationer, partnerutbildare, kunder och experter har deltagit i utvecklingen av utbildningen. Vi tackar alla deltagare som varit med i utvecklingsarbetet! Den förnyade utbildningen är en mer kompakt helhet, där det centrala målet är att är att fördjupa kursdeltagarens kunskap gällande olika situationer som kräver första hjälpen, skador som uppstår vid olyckor samt deras första hjälp. Denna kurs, som ökar kursdeltagares beredskap att hjälpa, kan ordnas både som närutbildning och som distansutbildning, d.v.s. webinar. FRK Första Hjälpen FHJ 2® är även ett utmärkt alternativ för att uppdatera FRK Första Hjälpen FHJ 1® istället för kurs i livräddande första hjälpen.

I bilden nedan finns på finska beskrivet två olika sätt att uppehålla kompetens av FRK Första Hjälpen FHJ 1®.

Det ordnas flera introduktionstillfällen för FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningen, våra partners och partnerutbildare är varmt välkomna. Tidtabell hittas här: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs för elbranschen 

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs lämpar sig fr.o.m. 31.1.2022 även för de som arbetar inom elbranschen. I samband med onlineutbildningens utvecklingsarbete har innehållet uppdaterats för att motsvara elarbetssäkerhetsstandardens SFS 6002 krav för första hjälpen-utbildning. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®, som även innehåller praktiska övningar, är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ för första hjälpen-utbildning som ordnas som närutbildning eller webinar.

Förnyelse av första hjälpen-intyg

Fr.o.m. 1.1.2022 har utbildningsarrangören möjlighet att välja ifall de som gått Röda Korsets första hjälpen-kurs även får ett plastigt intygskort utöver mobilintyget. Vi skickar separat information om detta åt partnerorganisationers huvudanvändare den 20.12. och ordnar utbildningsevenemang gällande förnyelsen i början av året.  

Auditering utökas

Auditering som uppehåller kvaliteten av första hjälpen-utbildningar utökas. Vi kommer i fortsättningen, fr.o.m 1.1.2022, auditera även FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningar. Eftersom alla auditeringar även kan göras utan förhandsanmälan, ber vi i fortsättningen ytterligare uppmärksamma skapandet av utbildningevenemanget i utbildnings- och kompetenssystemet. På detta sätt fortsätter auditeringarna som alla har nytta av okomplicerat även år 2022. M.h.a. auditering strävar vi efter ännu mer kvalitetssäkrade och enhetliga FRK Första Hjälpen-kurser.

Hälsosäkerhet på första hjälpen-kurser

Covid 19-situationen har återigen försvårats i nästan hela landet. P.g.a. detta har Röda Korset Första Hjälpens rekommendationer för att ordna säkra första hjälpen-kurser uppdaterats. Instruktioner

Tack för det gångna året!

Tack vare er flexibilitet och expertis har vi i år utbildat över 70 000 första hjälpen-kunnande och modiga hjälpare på Röda Korsets första hjälpen-kurser. M.h.a. våra flertal samarbetspartners har vi utvecklat ännu bättre första hjälpen-utbildningar. Samtidigt har vi med intäkter från utbildningar stött det värdefulla arbetet av Röda Korsets frivilliga första hjälpen-grupper och vänverksamhet. Tack till alla våra partnerutbildare för det gångna året!

God jul och gott nytt år!