Hej samarbetspartnersorganisation,

Coronaviruset har lärt oss att vi bör vara ännu bättre förberedda på överraskande situationer. På det samma har vi upptäckt att alla utbildningar från början av grundskolan har övergått till distansundervisning.

Vi har gjort en enkät som det tar max 10 minuter att svara på. Vi hoppas ni hinner svara på frågorna tills 17.4..

Vi försöker hitta bästa möjliga lösningar för nuet och framtiden gällande distansutbildningar.

Länk till enkäten (på finska): https://www.lyyti.fi/questions/23e2b53f69