Vårt utbildnings- och kompetenssystem förnyas ständigt. Du har väl beaktat följande förnyelser:

  1. FRK kurs i Livräddande första hjälpen kan nu genomföras på finska, svenska och engelska. Den som genomför kursen gör sitt språkval i det skede som kursen påbörjas, våra samarbetspartners behöver alltså ej bekymra sig om detta.
  2. Från början av februari måste utbildare vara fästa till någon samarbetspartnersorganisation, så att de behåller åtkomsten till utbildnings- och kompetenssystemet (Competence Admin). Ifall du är utbildare och redan fäst till en partnerorganisation, behöver du ej göra något.
  3. Varannan tisdag ordnar vi partner- och utbildningsstöd på distans via Teams. I dessa evenemang finns det möjlighet att ställa frågor om vad som helst gällande utbildnings- och kompetenssystemet, första hjälpen utbildning eller exempelvis webinar. Tidtabell och deltagarlänk finns här.
  4. Vi rekommenderar våra partners att mata in kursdeltagarna m.h.a. personbeteckning. Med tanke på detta vore det bra att be kursdeltagarna att mata in personbeteckning vid början av nätutbildning. På så sätt försäkrar vi oss om att kompetens uppstår problemfritt.
  5. Vid genomförelse av nätutbildning eller kombinationsutbildningens nätdel bör man använda personlig e-postadress. Nätutbildningar kan ej genomföras med e-post som är i gemensamt bruk.
  6. Sekreteraren borde i utbildnings- och kompetenssystemet (Competence Admin) anteckna faktureringsreferens vid skapandet av ett evenemang eller nätutbildningskoder. Ifall man ej antecknar referens för evenemanget, kommer olika evenemangs intygs- och kompetensregistreringsavgifter på en rad i fakturan. Med hjälp av referens kan man i efterhand skilja mellan intygs- och kompetensregistreringsavgifter från olika evenemang.
  7. Ni kommer väl ihåg att göra kursanmälan senast 4 dagar innan utbildningsdagen.