Underlättning för anmälan av närutbildningar – i fortsättningen räcker det med bara en anmälan

På basis av respons och som en del av konstant utveckling har vi velat göra våra partners verksamhet enklare. Det är en märkbar förnyelse på kommande till utbildningsportalen (Competence Admin, CA) när FHJ1 och FHJ2-utbildningarnas genomföringsdatum endast markeras med en anmälan fr.o.m. 5.6.2020.  Grundande av utbildning och bokföring av deltagare görs under en titel (se tabell nedan).

I fortsättningen markeras den andra (2.) dagens tidpunkt i utbildningens info-fält. Läroanstalter bör markera hur utbildningen genomförs i infofältet ifall det avviker från normal praxis. I fortsättningen görs det alltså inte ett separat evenemang av den andra dagen, utan en anmälan räcker.

Eftersom  ett evenemang representerar hela kursen, är det utbildarens uppgift att försäkra sig om att kursdeltagarna som är registrerade i kompetensregistret är markerade för kursen i fråga och har gått hela kursen, d.v.s. varit närvarande i alla utbildningsdelar.

Precisering till markeringar

Ifall kursdeltagaren har genomfört den första dagen innan ändringen gjorts, men ej den andra dagen, bör man försäkra sig om att deltagarna har blivit rätt markerade enligt tabellen nedan. T.ex. Grundkurs i Första hjälpen FHJ1 ® deltagare bör markeras under ”Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, praktisk övning”. Tabellens gamla utbildningsnamn för andra dagen tas bort.

Efter att kursdeltagarna har införts i det nya evenemanget, t.ex. ”Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, praktisk övning”, bör de redan gjorda 1.a dagens gamla kursnamn annulleras. Så försäkras att det inte för våra partners i onödan blir öppna kursdagar synliga.

Många utbildarorganisationer har redan gjort kommande FHJ1 och FHJ2-utbildningsdagar. För dessa redan gjorda utbildningar ändras den andra dagens kursnamn enligt tabellen. (T.ex. ”Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, 1. dag, 2 dag” -> ”Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, praktisk övning”). Kompetens uppstår ifall kursdeltagare är registrerade under de nya namnen. Vänligen säkerställ detta.

Kombinationsutbildning

Obs! Denna ändring gäller endast Första hjälpen-kurser FHJ1® och FHJ2® som genomförs som närutbildning.Detta gäller alltså ej kombinationsutbildningar (nät + närutbildning), utan dessa anmäls på samma sätt som tidigare. I tabellen nedan beskrivs utbildningarna noggrannare.

TIDIGARE ANVÄNDA KURSNAMN I CA KURSNAMN SOM NU TAS I BRUK I CA
Ensiapukurssi EA 1, 1. päivä -> poistuu
Ensiapukurssi EA 1, 2. päivä -> muuttuu -> Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Ensiapukurssi EA 2, 1. päivä -> poistuu
Ensiapukurssi EA 2, 2. päivä -> muuttuu -> Ensiapukurssi EA 2, lähikoulutus
Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, 1. dag -> avlägsna
Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, 2. dag -> ändras till -> Grundkurs i Första Hjälpen Fhj 1, praktisk övning
Första Hjälpen Fhj 2, 1. dag -> avlägsna
Första Hjälpen Fhj 2, 2. dag -> ändras till -> Första Hjälpen Fhj 2, praktisk övning
First Aid Course EA 1, 1st day -> retires
First Aid Course EA 1, 2nd day -> replaced with -> First Aid Course EA 1, classroom education
First Aid Course EA 2, 1st day -> retires
First Aid Course EA 2, 2nd day -> replaced with -> First Aid Course EA 2, classroom education