Institutet för hälsa och välfärd THL har den 13.03.2020 gett rekommendation om att alla icke-nödvändiga utbildningstillfällen, möten och seminarier bör flyttas eller annuleras för att förhindra spridningen av coronavirus COVID19.

Ny möjlighet att genomföra första hjälpen-utbildningar på distans

Den första delen av utbildningen kan nu genomföras på distans via nätet och resten senare på hösten som närutbildning

På grund av koronavirussituationen kan man nu istället för att annulera första hjälpen-kursen erbjuda kunden första hjälpen-utbildning som kombinationsutbildning, vilken består av nät- och närutbildningsdel. Nätutbildningsdelen (50%) kan genomföras genast och närutbildningsdelen (50 %) sedan när situationen normaliserats.

Som kombinationsutbildningar i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram kan genomföras kurserna Livräddande Första Hjälpen 8 t och Första Hjälpen FHJ1 16 t.

Genom att avlägga Livräddande Första Hjälpen 8 t eller Första Hjälpen FHJ1 nätutbildningsdelen får personen för ifrågavarande kurs villkorlig första hjälpen-kompetens för sex (6) månader. Inom dessa sex månader måste denne genomföra närutbildningsdelen. Efter genomförande av närutbildningen får personen certifierad kompetens normalt för de följande tre åren.

Meningen med denna ändring är att minska coronavirusets COVID19 smittorisk genom att flytta kombinationsutbildningens närundervisning till ett senare tillfälle.

För genomförande av nätutbildning krävs fungerande personlig e-postadress.

Av godkänt avklarad nätutbildning får den kursgående pdf-betyg via e-post. Prestationsanteckning av nätundervisningen finns även bland egna kompetensuppgifter på adressen ensiaputodistus.fi

Alla samarbetspartnerorganisationer har möjlighet att ordna första hjälpen kombinationsutbildningar (nät- + närutbildning).

På grund av coronavirussituationen ändrar Röda Korset Första Hjälp praxis av kompetens för nät- och närutbildningar i enlighet med Röda Korsets första hjälpen-utbildningar för tidsfristen 16.3-30.6.2020.

Vi informerar på måndag 16.3 ytterligare om praktiskt genomförande gällande detta. På sidan ensiavunkouluttajat.fi hittas de aktuella nyhetsbreven