Läs här nyhetsbrevet gällande FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t

 1. Vad är FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t?

FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t är en certifierad första hjälpen-kurs som genomförs helt och hållet on-line. Ämnes- och tidsmässigt motsvarar den närutbildningskursen Livräddande första hjälp 4 t. Nätutbildningen baserar sig på en nätutbildningsplattform, vart man har uppbyggt mångsidigt med olika uppgifter och kursinnehåll (bl.a. flervalsuppgifter, animationer och videon) gällande första hjälpen studier. Det finns även olika små praktiska övningar som stöd för första hjälpen-färdigheterna.

 1. Får man första hjälpen-intyg av FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t?

Ja. Alla som genomfört FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t får Livräddande första hjälp 4 t-första hjälpen kompetensintyg. Personligt intyg (mobilkort) hittas på Röda Korsets egna behörighetsregister för certifierade första hjälpen-utbildningar på adressen ensiaputodistus.fi, ”egen profil”.

Normal behörighetsregistrering innehåller även traditionellt plastkort, som sänds via post efter utbildningen. Specialprissatta behörighetsregistrerade kan skaffa plastkort i efterhand om de vill via kundtjänsten.

 1. Kan man med FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t repetera Första hjälpen FHJ1® -utbildningen?

Nej, inte ännu. Med FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t kan man ej repetera långa kurser (FHJ1® eller FHJ2®).

 1. Varför erbjuds FRKs Livräddande första hjälp 4 t, nätkurs?

Största nyttan är följande:

 • Första hjälpen-utbildningens tillgänglighet. Nätutbildningen gör första hjälpen-studierna tillgängliga för en större publik, eftersom det i Finland finns många som ej haft möjlighet att delta i första hjälpen-närundervisning p.g.a. olika fysiska, psykiska eller sociala skäl.

Coronaviruset (COVID-19) har gjort första hjälpen-utbildningars tillgänglighet svårare, eftersom det under pandemin inte funnits normala möjligheter att delta i första hjälpen-närutbildningar. Distansutbildningsmetoder har ökat i hela samhället p.g.a. coronavirussituationen.

 • Flexibilitet för utbildning av personal på arbetsplatser. Nätutbildningen beaktar den personliga arbetstidtabellen, eftersom utbildningen kan påbörjas och avbrytas när som helst, och därefter tas upp igen från samma ställe senare. Genomförandet av utbildningen är inte tids- eller platsbundet och orsakar inga resekostnader.
 • Individuellt lärande. FRKs kurs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t genomförs i egen studietakt. Utbildningen beaktar alltså arbetstagarens individuella sätt att lära sig. Utbildningen försäkrar kursdeltagarens kunnande som individ, eftersom det krävs att var och en godkänt genomför mellanuppgifter och slutprov.
 1. Ersätter nätutbildningar traditionella närutbildningar?

Nej. FRKs kurs Livräddande första hjälp 4 t, nätutbildning är en så kallad kurs på nybörjarnivå och den kortaste möjliga första hjälpen-utbildningen som erbjuds. Den gör det möjligt för en större del av befolkningen att genomföra den första första hjälpen-utbildningen, där man går igenom grunderna för livräddande första hjälp.

Första hjälpen-utbildningens omfattning är alltid arbetsplatsspecifik och tillräckligt utbildningsbehov definieras tillsammans med arbetsplatshälsovården. FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t kan lämpa sig som kurs för personer vars risk för allvarliga och skadliga olyckor som en helhet är liten.

 1. Hur genomförs FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t?

För att påbörja kursen går kursdeltagaren till adressen ensiaputodistus.com och matar in kursens startkod. Koden fås utav Röda Korsets samarbetspartners som erbjuder certifierade nätutbildningar, dessa finns på adressen ensiaputodistus.fi

 1. Kan alla samarbetspartners sälja FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t?

Ja. Samarbetspartnersorganisationer kan återförsälja nätutbildningar, när följande kvalitetskrav uppfylls:

 • Samarbetspartnersorganisationen erbjuder som stöd för nätutbildningen kombinations- eller närstudier i följande utbildningar: kurs i livräddande första hjälpen 4 t, kurs i livräddande första hjälpen 8 t, kurs i första hjälpen FHJ1® eller kurs i första hjälpen FHJ2®
 • Inga avvikelser i kvalitet har rapporterats gällande partnerns utbildningar eller de rapporterade avvikelserna har konstaterats korrigerade, eller en plan för att korrigera avvikelserna har godkänts.

Med kvalitetskraven försäkras att den slutliga kunden vid behov får högklassigt innehållsligt stöd under och efter nätutbildningen.

 1. Hur kan Röda Korset första hjälpens samarbetspartners i praktiken sälja FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t?

Våra samarbetspartners kan marknadsföra utbildningen och ta emot anmälningar på det sätt de själva anser som bäst.

Från utbildningsportalen (Competence Admin) kan man lösa ut nätutbildningskoder åt kursdeltagarna, varefter de bör meddelas om

 1. nätadress: https://www.ensiaputodistus.com samt
 2. personlig kod för kursstart

Mer exakt arbetsinstruktion för försäljning och förverkligande av FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t publiceras senast på måndagen 21.9.2020.

 1. Hur syns de samarbetspartners som erbjuder FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t på den gemensamma marknadsplatsen på adressen ensiaputodistus.fi?

Vi bygger under hösten 2020 en plats på sidan ensiaputodistus.fi -där man kan söka efter samarbetspartners som erbjuder certifierade första hjälpen-utbildningar.

 1. Hur mycket kostar FRKs nätutbildning i Livräddande första hjälp 4 t för samarbetspartners?

Utbildningens hela prislista finns på utbildnings- och kompetensportalens (Competence Admin) materialbank. Röda Korset första hjälp fakturerar utbildningen och tilläggstjänster av samarbetspartners en gång i månaden enligt prestationer.

 1. Hur mycket kostar utbildningen åt kursdeltagaren?

Varje partnerorganisation bestämmer priserna för sina utbildningar fritt. Rekommenderat pris är listpris 85€ + moms, inklusive intygs- och behörighetsregistreringsavgift.