Första hjälpen nätutbildning är alltid aktuell

FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs är Röda Korsets certifierade kurs i grunderna för livräddande första hjälp. Den ger mod och färdigheter att agera i nödsituationer. Kursen innehåller mångsidigt med uppgifter och mediainnehåll, som behandlar bl.a. hur agera i en situation där någon behöver hjälp, grundåterupplivning samt användning av rådgivande hjärtstartare.

Under coronavirussitationen är FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs ett säkert alternativ för att genomföra första hjälpen utbildning.

En mänsklig och ekologisk julklapp

Julen är bakom hörnet och vi anser att det lönar sig att ha online kursen främst i sin egna nätbutik, såsom många samarbetspartners redan har.

Ansvarsfulla och ekologiska gåvor är goda gåvoalternativ, och FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs är av det bästa slaget i denna kategori, eftersom personen som genomfört kursen får livräddande första hjälpen kunskaper som man har nytta av såväl hemma som på hobbyn och arbetsplatsen. Utbildningen är samtidigt ett tecken på att gåvogivaren bryr sig om den som får gåvan.

Det är enkelt att genomföra kursen

För att påbörja kursen surfar kursdeltagaren till adressen ensiaputodistus.com (länk: https://ensiaputodistus.com/) och matar in koden som denne fått i gåva i reserverat ställe. Kursdeltagaren genomför online kursen i den takt och tid som passar en själv. Utbildningen kan avslutas när som helst och tas upp igen senare från samma ställe.

Av FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs uppstår Livräddande första hjälpen 4 t-första hjälpen kompetens. Kompetensen är i kraft i tre (3) år. Observera att FRK Livräddande första hjälpen 4 t, online kurs ej lämpar sig ännu för repetition av längre kurser såsom Första hjälpen kurser FHJ1® och FHJ2®.