FRK online kurs i Livräddande första hjälpen 4 t finns nu tillgänglig på tre språk. Du beaktar väl att kursdeltagaren själv väljer språk vid början av utbildningen.

Man väljer alltså inte språk på förhand i utbildnings- och kompetenssystemet.

Mer info.