Röda Korset Första Hjälpen rekommenderar att följa dessa instruktioner på första hjälpen-kurser

Utbildningsarrangören bör se till att man specielt på allmäna kurser följer de lokala begränsningarna på sammankomster. Aktuella begränsningar på sammankomster finns här: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-mTD6W4UKNDbW-48342503

Man får inte delta på utbildning med symtom på flunsa eller under coronakarantän. På närundervisning rekommenderas det att man använder munskydd. Under hela utbildningstillfället uppehålls tillräcklig gleshet mellan deltagarna. Första hjälpen-övningar på närundervisning görs individuellt för att undvika närkontakt. Utbildaren demonstrerar hjärt- lungräddning med inblåsningar och tryck, men kursdeltagare övar endast på tryckandet. Händerna tvättas innan återupplivningsövning. Dockans bröstkorg torkas noggrant med desinfekterande medel mellan varje person som övar. Redskap som är i gemensamt bruk desinfekteras ordentligt mellan varje kursdeltagare. Alla övningsredskap tvättas omsorgsfullt efter användning. Kursdeltagare och utbildare bör ha möjlighet till att tvätta händer och att använda desinfektionsmedel. Händer desinfekteras före och efter varje övning. Utbildningsutrymmets städning och ytornas renhet betonas särskilt, ytor bör torkas systematiskt och regelbundet med desinfekterande medel. Röda Korset Första Hjälpen rekommenderar att kursdltagare och utbildare har tagit coronavaccinationerna.