Utbildningens arrangör ansvarar för att utbildningarna ordnas på ett säkert sätt. Arrangören bör därför noga följa med de råd och beslut som ges av regionala myndigheter, Institutet för hälsa och välfärd samt statsrådet. Även Röda Korset Första Hjälpen har publicerat instruktioner om att ordna hälsosäkra första hjälpen-närutbildningar.

Röda Korset Första Hjälpen rekommenderar att följa dessa instruktioner på första hjälpen-kurser:

  • Man får ej delta på utbildning med symtom eller under coronakarantän.

  • Utbildningsutrymmets städning och ytornas renhet betonas särskilt, ytor bör torkas systematiskt och regelbundet med desinfekterande medel.

  • Kursdeltagare och utbildare bör ha möjlighet till handtvätt och användning av handdesinfektion.

  • På kursen används mask under hela utbildningen.

  • Under utbildningen och på alla pauser ser man till att säkerhetsavstånd hålls. Säkerhetsavstånd innebär att första hjälpen övas utan traditionella grupp- eller pararbeten. Varje kursdeltagare övar minimikraven för första hjälpen på sig själv och som individuellt arbete.

  • Under utbildningen hålls pauser stegvis så att säkerhetsavstånd även behålls under dessa.

  • Det strävas efter att ordna egna övningsredskap åt alla kursdeltagare.  De redskap som är i gemensam användning desinfekteras noggrant mellan varje kursdeltagare. Övningsredskap tvättas omsorgsfullt efter användning.

  • Utbildaren demonstrerar hjärt-lungräddning med inblåsningar, men kursdeltagarna övar endast på att trycka. Dockans bröstkorg torkas noggrant med desinfekterande medel efter varje övare. Händerna tvättas innan återupplivningsövning.

Säkra utbildningsstunder!