Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälpen) har gjort instruktioner för närutbildningar i första hjälpen, dessa kan utbildararrangören vid behov komplettera enligt de gällande bestämmelser och råd som lokala hälsomyndigheter ger ut. Arrangören av tillfället måste göra en hälsosäkerhetsplan, som gäller för tillfället i fråga eller exempelvis den första hjälpen-utildning man ordnar. Situationen kan snabbt förändras, instruktioner kan ändras med kort varsel. Aktuella instruktioner för återupplivning och första hjälpen följs på alla Röda Korsets första hjälpen-kurser och finns på Finlands återupplivningsråds sidor: www.elvytysneuvosto.fi/covid-19

Röda Korset Första Hjälpen rekommenderar att följa dessa instruktioner på första hjälpen-kurser:

  • Man får ej delta på utbildning med symtom på flunssa eller under coronakarantän.
  • Röda Korset rekommenderar att man tar Coronavaccinet.
  • Det rekommenderas att man använder ansiktsmask under hela utbildningen. 
  • Utbildningsutrymmets städning och ytornas renhet betonas särskilt, ytor bör torkas systematiskt och regelbundet med desinfekterande medel.
  • Kursdeltagare och utbildare bör ha möjlighet till handtvätt och användning av handdesinfektion. Händer desinfekteras innan och efter varje övning.
  • Under utbildningen hålls pauser stegvis och med gott om tid så att trängsel inte uppstår..
  • Under utbildningen kan kursdeltagarna öva första hjälpen-åtgärder parvis beaktande god handhygien.
  • Utbildaren demonstrerar hjärt-lungräddning med inblåsningar, men kursdeltagarna övar endast på att trycka. Dockans bröstkorg torkas noggrant med desinfekterande medel efter varje övare. Händerna tvättas innan återupplivningsövning.
  • De redskap som är i gemensam användning desinfekteras noggrant mellan varje kursdeltagare. Alla övningsredskap tvättas omsorgsfullt efter användning.