Som en del av vår ständiga utveckling öppnar Röda Korset Första Hjälp 1.4.2020 en ny tjänst på adressen ensiaputodistus.fi, via vilken kursdeltagaren kan använda ensiaputodistus.fi -sidans tjänster:
• Första hjälpen-mobilkort, d.v.s. elektroniskt intyg på vilken första hjälpen-utbildning som är i kraft
• Uttag av egen kurshistorik, där man ser vilka utbildningar man genomfört samt när kompetensen går ut

I fortsättningen ser kursdeltagaren sina första hjälpen-utbildningar i sin egen profil. I den egna profilen ser man även mobilkortet för kompetens. Mobilkortet hålls alltid i tryggt förvar och det är enkelt att bevisa första hjälpen-kompetens med sin telefon.

Första hjälpen-kort av plast hålls även i bruk vid sidan om mobilkortet tills vidare såsom hittills. Tillfälliga pdf-kursbetyg lämnas bort i samband med denna förnyelse.

Hur kommer kursdeltagaren åt sin egen profil?
Kursdeltagaren får inbjudan via e-post till sin egen profil efter genomförande av nätutbildning eller efter att ha fått första hjälpen-kompetens. Kursdeltagaren bör klicka på länken via e-posten och välja ett lösenord vid första inloggning. Efter val av lösenord kan denne logga in. Man kan även logga in till den egna profilen på adressen www.ensiaputodistus.fi via ”Egen Profil”.

Vad ser kursdeltagaren på den egna profilen?
Fr.o.m. 1.4.2020 ser kursdeltagaren alla betygsutbildningar som är genomförda efter 1.1.2020 i enlighet med Röda Korset i sin egen profil. I den egna profilen syns prestationer av såväl nät- som närutbildninagr.

Ifall kursdeltagaren endast genomfört nätutbildningsdelen av kombinationsutbildningen, syns endast nätutbildningen som genomförd. För att få mobilkort krävs att både nät-och närutbildningsperioderna är godkänt genomförda. Ytterligare information för användning av den egna profilen publiceras på måndag 30.3.