Vad skulle vara bra att göra: När ni i kompetens- och utbildningsportalen Competence Admin skapar evenemang och nätutbildningskoder, önskar vi att ni använder referensnummer. Referensnummer kan användas på ett till er passande sätt (t.ex. kan ni m.h.a. referesnnummer göra skillnad på kostnadsställen). Fältet för referensen är på en rad och man kan lägga till text och siffror.

Varför: Referensnummer gör det enklare, snabbare och tydligare att hantera fakturor i alla faktureringsskeden. Med det samma minskar vi på oklara situationer.

Ytterligare instruktioner