Vid sidan av traditionella i helhet som närutbildningar genomförda första hjälpen-utbildningar har våra samarbetspartners möjlighet att erbjuda kombinationsutbildningar.

Kombinationsutbildningar som förverkligas som nät- och närutbildningar är planerade så att teoridelen (50%) alltid förverkligas först via nätet vid en tidpunkt som passar en själv och den andra som närutbildningsperiod (50%) där man övar på de praktiska kunskaperna.

Nätdelen kan studeras med smarttelefon, surfplatta eller dator. Förutom flexibel studietid och personlig studietakt utnyttjar utbildningen digitala utbildningsmetoder. Röda Korsets första hjälpen-betyg fås först efter att både nät- och närundervisningsdelen är godkänt genomförda.

Ifall du vill bekanta dig med nätutbildningsdelen genomförd av kursdeltagare, kan vi sända en kod till valfri e-post. Kontakta kumppanuus.tuki(at)redcross.fi

Så ordnar du första hjälpen kombinationsutbildning

A) Planera nät- och närundervisningsperiod i en helhet. Beakta följande:

 1. kursdeltagaren bör veta närundervisningsperiodens tidpunkt och plats före nätutbildningen börjar, så att denne vet när nätutbildningsdelen bör vara godkänt genomförd.
 2. nätutbildningsdelen (teorin) genomförs alltid först, så att kursdeltagaren har behövlig kunskap för närundervisningsperioden.
 3. du tar väl i beaktande en kursdeltagares möjliga överraskande hinder att delta i närundervisningen m.h.a. ersättande utbildning. Var kan kursdeltagaren genomföra närutbildningen senare?

B) För nätutbildningsdelen av kombinationsutbildningen behöver kursdeltagaren:

 1. länk till nätsida när utbildningen startas: https://www.ensiaputodistus.fi/fi/elearnings
 2. personlig kod, anvisningar för sändning nedan

C) Så grundar du nätutbildningsdelen och sänder deltagarna den personliga koden: 

 1. Logga in med organisationens användar-ID till utbildningsportalen (competence admin)
 2. Gå från den vänstra menyn till stället -> nätutbildning
 3. Välj i högra övre hörnet -> lägg till kod för att grunda nätutbildningsdelar
 4. Välj kurs från utbildningsgrunderna, som du vill arrangera åt kursdeltagarna och lägg från höger till rätt antal koder som skall sändas för nätutbildningsdelen
 5. Företagets information är frivilligt men nyttigt, eftersom deras mening är att underlätta dig att senare hitta kursdeltagare som deltagit i ifrågavarande utbildning
 6. fyll i kursdeltagarnas namn och e-postadresser och tryck på spara, då sänds kursdeltagarna automatiskt instruktioner och personlig kod via e-post för att genomföra nätutbildningen
 7. kursdeltagarnas information kan även laddas till systemet som excel-filer genom att använda excel-modellgrunden som hittas i högra nedre hörnet
 8. koden kan vid behov sändas på nytt manuellt, eftersom varje kursdeltagares personliga kod syns i följande fönster

D) Instruktioner för närundervisningsdelen

 1. Närundervisningsdelen grundas i utbildningsportalen precis på samma sätt som vilken som helst utbildning, de viktigaste punkterna är, undervisningsgrundens namn, utbildningens tid och plats samt information om utbildaren
 2. du kommer väl ihåg att kursdeltagaren skall ha nätutbildningsdelen godkänt genomförd innan början av närundervisningsdelen. Kursdeltagaren kan intyga godkänt genomförande genom att visa den till hans/hennes e-post sända nätutbildningsbetyg (pdf) eller så kan kursarrangören se kursdeltagarens prestationer från sidan för nätutbildning i utbildningsportalen. Genom att i samband med att göra koderna även mata in företagets eller kursens ytterligare information blir det enklare att hitta varje kursdeltagares information.
 3. information av de som genomfört nätutbildningen hittas vid varje kursdeltagare vid punkten läge. Alternativen för läget är skapad, registrerad, använd. Registrerad betyder att utbildningen är påbörjad, men inte ännu genomförd. Använd betyder att nätutbildningen är godkänt genomförd till slut.
 4. Instruktioner och material för kombinationsutbildningens närundervisningsdel hittar du i materialbanken i utbildningsportalen.

E) Till slutet av kombinationsutbildningen

 1. Kursdeltagarna som deltagit i närundervisningen läggs till i ifrågavarande närundervisnings kompetensregisterinformation precis på samma sätt som vid andra kurser. Utbildningsportalen (competence admin) gör kompetens för kursdeltagaren av godkänt genomförd nät- och närutbildning.
 2. Av påbörjade nätutbildningar samt markeringar i kompetensregistret får utbildarenheten faktura i efterhand, ca en månad efter påbörjad utbildning.

Kombinationsutbildningarna har fått god respons i pilotförsök samt av de första officiella kurserna. Kom modigt med till den moderna världen av nätutbildningar!