Året 2022 har börjat fartfyllt

Försäljningen av Röda Korsets första hjälpen-kurser, speciellt första hjälpen kurser på nätet, har börjat fint. Början av året ser trots en svår koronasituation lovande ut, tack vare olika distansutbildningslösningar och ett flexibelt partnernätverk.

Året för teamet för Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram har börjat med flera förnyelser och utvecklingsprojekt. I januari har det lanserats två nya utbildningshelheter åt våra partners och konsumenter. FRK Första Hjälpen FHJ2® (8 t) samt FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs som lämpar sig åt arbetare inom elbranschen. Dessutom har det i januari tagits i bruk en ny prissättningsmodell och intygsförnyelse som har med denna att göra.

Utbildningskalender för början av året

I januari och februari ordnar vi utbildningar åt våra partnerutbildare varje tisdag!

Ämnen för de korta utbildningarna är bl.a. de i februari kommande nya första hjälpen instruktionerna, innehållet av FRK Första Hjälpen FHJ2®, intygsförnyelsen samt utbildning riktad åt personer som ansvarar för försäljning av första hjälpen-utbildningar gällande innehållet av Röda Korsets första hjälpen-kurser, genomföringsformer och certifiering. Alla utbildningstillfällen finns här: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/.

Partnerutbildare kan även önska ämnen för de korta utbildningarna. Vi förverkligar utbildningarna enligt möjlighet under våren och hösten.

Föreslå ämne >

Utbildarens kompetensuppgifter

Vid årskiftet är det bra att kontrollera de egna kompetensuppgifterna och vid behov se till att genomföra kompletterande utbildning.

Röda Korsets första hjälpen-utbildare kan kontrollera sin egna kompetens i Competence Admin utbildnings- och kompetenssystemet. Information gällande kompetens hittas här: https://oma.ensiaputodistus.fi/login. Man loggar in med samma information som till Competence Admin.

I frågor gällande kompetensinformation kan ubildaren kontakta Competence Admins tekniska stöd via help@competenceadmin.com. I frågor gällande utbildarutbildning hjälper utbildarstödet via kouluttaja.tuki@redcross.fi.