Röda Korsets första hjälpen kurser urskiljs nu ännu bättre

Det är i fortsättningen ännu enklare för första hjälpen-kursdeltagare och kursbeställare att känna igen Röda Korsets certifierade första hjälpen-kurser. I alla Röda Korsets kursnamn för första hjälpen hittas FRK som identifiering (t.ex. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® och FRK Första Hjälpen FHJ 1®). Vi har skickat instruktioner åt alla våra partners gällande namnen för Röda Korsets utbildningsprogram i första hjälpen. Förhoppningsvis har flere partners under sommaren lagt märke till korrekta formuleringar på sina nätsidor samt i annan kommunikation. Kursnamnen är registrerade varumärken, och vi vägleder gärna våra samarbetspartners och samarbetspartnersorganisationer i den rätta användningen av dessa. Med korrekta formuleringar förstärker vi ytterligare igenkänningsvärdet på certifierade första hjälpen-kurser samt förebygger missförstånd gällande första hjälpen-kompetenser. Du kan läsa instruktioner för den korrekta stavningen och användningen av namnen här.

Uppdateringar i utbildnings- och kompetenssystemet

Uppdatering av materialbanken

Materialbanken uppdateras vecka 25. Bl.a. instruktioner och marknadsföringsmaterial för partners uppdateras för att bättre motsvara våra partnerorganisationers krav. Utbildningsmaterialets uppdateringar finns redan tillgängliga och vi önskar att våra partnerutbildare laddar de nya videorna för användning. De av British Red Cross gjorda utbildningsvideorna är borttagna och ersatta med nygjorda videon om sjukdomsanfall. Av alla videon finns svensk- och engelskspråkiga versioner.

ensiaputodistus.fi

På den gemensamma marknadsplatsen på adressen ensiaputodistus.fi har vi tagit i testbruk en chat-service för konsumenter. I chaten svarar Röda Korset Första Hjälpens arbetare för utbildningsprogram vardagar mellan kl 8-16. M.h.a. chat-tjänsten och den åt konsumenter riktade e-postadressen ensiaputodistus@redcross.fi kan vi ännu bättre hjälpa våra kunder att hitta de första hjälpen-kurser som våra partners erbjuder, samt svara på frågor gällande Röda Korsets första hjälpen-utbildningar.

Bra att veta

FRK Första Hjälpen FHJ 2®-förnyelse

Förnyelsearbetet av FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningen har framskridigt till pilotskedet. Den förnyade första hjälpen-kursen pilotkörs under sommaren och början av hösten m.h.a. några av våra partnerorganisationer. Kurshelheten bearbetas enligt respons från utbildare, kursdeltagare och kursbeställare. Den nya certifierade FRK Första Hjälpen FHJ 2-utbildningen med material, genomföringsinstruktioner och minimikrav publiceras i slutet av hösten åt alla våra samarbetspartnersorganisationer. Innan det nya innehållet publiceras kan våra partners ordna FRK Första Hjälpen FHJ 2-utbildningar enligt nuvarande instruktioner.

Sociala medier ökar synligheten av Röda Korsets första hjälpen-kurser

Röda Korset Första Hjälpen (Punainen Risti Ensiapu) har under våren satsat på synligheten på sociala medier via ensiaputodistus.fi samt Facebook– och LinkedIn. Vi uppmanar våra partners att följa ensiaputodistus.fi-sidan samt att dela dess inlägg. Synlighet på sociala medier styr allt oftare den som letar efter första hjälpen-kurs till den gemansamma marknadsplatsen. Vi publicerar även månadligen podcast med ämnet första hjälpen. Du kan lyssna på podcaster här: https://ensiaputodistus.podbean.com.

Ifyllning av referensnummer i kursanmälan 

Du kommer väl ihåg att använda referensnumer när du i kompetens- och utbildningsprogrammet Competence Admin skapar evenemang och nätutbildningskoder. Referens kan användas på ett för din organisation lämpligt sätt (man kan t.ex. avskilja beställarens kostnadsställen med referensen). Referensfältet är ett enradigt textfält, där du kan skriva text och nummer. Referensnummerfältet hittas under ”Fakturering” då du skapar ett utbildningsevenemang. Då du skapar en kombinationsutbildning gör du först kursanmälan för närutbildningen och meddelar ett refernsnummer åt denna. Använd samma referens då du skapar nätutbildningskoder. Så kan du enkelt sammanföra nätkoder med närstudier då du behandlar fakturor. Referensen gör det enklare, snabbare och tydligare att behandla fakturor i alla faktureringsskeden. Samtidigt minskar vi på otydliga situationer.

Vi tackar våra partners för den senaste våren och samarbetet! 

Vi önskar er en solig sommar! 

Röda Korset Första Hjälpen / Punainen Risti Ensiapu, utbildningsprogram