Partnerskap med Röda Korset Första Hjälp lönar sig

Nästan redan 600 utbildarorganisationer har kommit med oss för att utveckla Finlands mest kvalitetssäkrade första hjälpen-utbildningar. Partnerskap med en välkänd och uppskattad expert inom första hjälpen ger många nyttor till organisationen. 

Nytt förmånsprogram åt våra partners

Med förmånsprogrammet kan partnerorganisationen få till godo de online/nätutbildningar och kombinationsutbildningars nätdelar man sålt. I förmånsprogrammet räknas alla FRK Livräddande första hjälpen-kurs 4 t® online utbildningar samt FRK Första hjälpen-kurs FHJ 1® och FRK Livräddande första hjälpen-kurs 8 t® kombinationsutbildningars nätutbildningsdelar ihop. Enligt sammanlagd summa får partnerorganisationen en viss mängd till godo halvårligen. De första avdragen görs redan i juli 2021. Ytterligare information finns här och i Competence Admins materialbank i mappen ”Stödmaterial för partners”.

Andra partnerförmåner

Eftersom Röda Korset är välkänt är det enklare för samarbetspartners att sälja och marknadsföra

Det är möjligt för partnerorganisationer att utnyttja Röda Korsets starka första hjälpen-kunskap och över 100 års erfarenhet i att utbilda första hjälpen i sin försäljning. Röda Korsets första hjälpen-intyg är ett erkänt intyg över första hjälpen-kompetens. I fortsättningen är det ännu enklare att känna igen första hjälpen kurser i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram då alla kursnamn får FRK prefixet (finska SPR).

Uppdaterat utbildningsmaterial som baserar sig på expertis

Partnerorganisationen får till sitt förfogande garanterat uppdaterat utbildningsmaterial, vars grund finns i Röda Korsets breda expertisnätverks kunskap. Det är möjligt för partnern att sälja förutom traditionella första hjälpen-utbildningar också nya distans- och nätutbildningar, som ger möjlighet till ännu bredare kundkrets åt partnern.

Elektroniskt kompetensregister förvarar kursdeltagarnas information

Alla som gått Röda Korsets första hjälpen-kurs får mobilintyg, mobilintyget kvarstår fastän arbetsplatsen, skolan eller hobbysällskapet ändras.

Utbildning och stödtjänst

Röda Korset Första Hjälpen (Punainen Risti Ensiapu) ordnar regelbundet utbildningar åt sina partners. Partners har även en mångsidig stödtjänst till sitt förfogande, från denna får man personlig rådgivning för såväl användningen av utbildnings- och kompetensregistret, gällande innehållet av utbildningar som gällande partnerskap varje vardag.

Rabatt på OP Kevytyrittäjyys-tjänsten

OP erbjuder Röda Korsets partnerutbildare och -organisationer ett alternativ för att fakturera det egna arbetet med FO-nummer (Y-tunnus) via OP Kevytyrittäjä – tjänsten till ett nedsatt pris. Bekanta dig med OP:s erbjudande här

Framtidens Diamantpartnerskap

I slutet av året publicerar vi en ny partnerskapsmodell, med vilken vi vill belöna och tacka våra partnerorganisationer för samarbetet och engagemanget till att ordna Röda Korsets första hjälpen-utbildningar.

Uppdateringar i utbildnings- och kompetenssystemet

Materialbankens uppdateringar

Materialbankens utbildningsmaterial uppdaterades under vecka 19. I materialbankens uppdatering publicerades bl.a. färska finskspråkiga videon om sjukdomsanfall. Videorna byttes samtidigt ut på Röda Korsets första hjälpen-nätutbildningar. – Till materialbanken har det även producerats nytt marknadsföringsmaterial för våra partners bruk.

Ensiaputodistus.fi

I fortsättningen styrs de FRK kurs i Livräddande första hjälpen 4 t®- online utbildningar som säljs på nätsidan ensiaputodistus.fi rakt till beställningssidan för ifrågavarande online utbildning.

Bra att veta

Närutbildningsdag för första hjälpen utbildarnas fortbildning

Det ordnas en närutbildningsdag för Röda Korset Första Hjälpens utbildarnas fortbildning den 19.11.2021 i Helsingfors Paasitorni. Till dagens program hör expertföreläsningar, produktpresentationer av olika utställare samt långt saknade möten utbildarkollegor emellan. Du kan anmäla dig till fortbildningens närundervisningsdag här: https://ensiavunkouluttajat.fi/kouluttajakoulutus.

Första hjälpen-kurs FHJ 2® förnyas 

Första hjälpen-kurs FHJ 2® -utbildningens förnyelsearbete är på slutrakan. Förnyelsen har baserats på förfrågningar och intervjuer av kursbeställare samt första hjälpen-experters uttalanden. I förnyelsearbetet har även partnerorganisationer från olika branscher varit med, de får under sommaren och början av hösten provköra den nya kurshelheten. Den nya Första hjälpen-kurs FHJ 2® publiceras på hösten.

Handledning gällande formuleringar för Röda Korsets första hjälpen-kurser

Under de kommande månaderna uppmärksammar vi formuleringar som används för första hjälpen-kurser och registrerade varumärken i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. I juni skickar vi instruktioner åt våra partners om hur man bör formulera sig och ger råd i rätt sätt att använda varumärken.