Systemets tekniska förnyelser i augusti 2020

Webinar: Samarbetspartners har nu möjlighet att göra anmälan om utbildningsevenemang på marknadsplatsen även som webinar

När man lägger till utbildningsevenemanget i systemet, finns det en liten box nedanför, genom att kryssa denna blir evenemanget ett webinar. Då behöver man ej lägga till plats separat. Utbildningsevenemang som har lagts till innan förnyelsen kan ändras till webinar via systemet.

OBS! I samband med Webinar-evenemang ber systemet att lägga till länk till webinaret samt instruktioner för att delta i webinaret. Länken och instruktionerna är endast för bruk av Kiwas granskare, så att denne ej behöver be om länk eller instruktioner för webinaret separat av utbildaren.

I fortsättningen är det obligatoriskt att meddela utbildare, annars avslås evenemanget

Utbildare bör läggas till senast dagen före utbildningen. Systemet påminner sekreteraren 7 dagar, 3 dagar samt 1 dag innan deadlinen. Ifall utbildare för evenemanget ej lagts till vid deadline förändras evenemangets status till avslaget. Ett avslaget evenemang försvinner från marknadsplatsen.

I fortsättningen kan man lägga till beteckning ifall kursen ger markering av yrkeskvalifikation 

Markering kan läggas till i samband med att man gör utbildningsevenemanget, då det även genast syns på marknadsplatsen. Det har även lagts till ett sökfilter som gör det enkelt att söka endast kurser av vilka man får yrkeskvalifikationsmarkering.

Att lägga till slutdatum för utbildning

Man kan nu lägga till även slutdatum för kurs. Datumet läggs till i samband med att kursen läggs till under kursdatumet.