Utvecklingssteg i slutet av året

Enligt Röda Korset Första Hjälpens strategi för åren 2021  2023 siktar vi mot konstant utveckling och banbrytande tillsammans med vårt partner- och expertnätverk. Vi vill vara bättre imorgon än idag! Tyngdpunkten för utvecklingsarbetet i slutet av året ligger på FRK Första Hjälpen FHJ 2®, utbildningen av Röda Korsets första hjälpen-utbildare samt stödjandet av våra partners försäljningsarbete.

FRK Första Hjälpen FHJ 2® 

Utvecklingsarbetet av FRK Första Hjälpen FHJ 2® är på slutrakan, och vi öppnar pilotmöjligheten åt våra partners. I det följande skedet kan alla våra partnerorganisationer ordna FRK Första Hjälpen FHJ 2®-pilotutbildningar. I pilotskedet önskar vi att våra partnerorganisationer och utbildare ger respons så att vi baserat på denna kan vidareutveckla utbildningen att motsvara olika kundmålgruppers behov. FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningens utbildningsmaterial överförs till Competence Admin materialbanken efter pilotskedet i januari. I pilotskedet får partnerorganisationer som ordnar FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningar användarrätt till utbildningsmaterialen genom att via e-post kontakta vår kundtjänst på adressen  kouluttaja.tuki@redcross.fi.   I november-december ordnar vi åt våra partners fem Teams-introduktioner med samma innehåll gällande den nya utbildningshelheten. Tidtabell och anmälningslänkar för dessa hittas i vår evenemangskalender här: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/. 

Competence Admin utbildnings- och kompetenssystemet 

Öppethållstider för Competence Admins tekniska stöd 

Öppethållstiderna för Competence Admins tekniska stöd ändras fr.o.m. 1.1.2022. Från januari hjälper det tekniska stödet i frågor gällande utbildnings- och kompetenssystemet vardagar kl. 8.00-12.00. I samband med förändringen upphör även det tekniska stödets svenskspråkiga kundtjänst. Svenskspråkig kundtjänst fås fortfarande via partnerstödet från kumppanuus.tuki@redcross.fi.  Det tekniska stödet betjänar via telefon 010 239 9098 och e-post help@competenceadmin.com.   

Första hjälpen- och akutvårdssymposium 2022 

Välkommen att delta på FRK:s 20. första hjälpen- och akutvårdssymposium 10. – 11.2.2022. Symposiumet förverkligas den första gången som webinar. I programmet ingår ett brett utbud gällande nya rön, innehåll och utbildning i första hjälpen. Ämnen är bl.a. första hjälpen av livshotande skador, så som huvud- och blödningsskador och igenkänning av chock. I paneldiskussionen talas det om framtidens hälsohot, samband mellan klimatförändringen, hetta och dödlighet samt om första hjälpen-utbildning. Ytterligare information och anmälan här: https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapusymposium/