Fr.o.m. 14.6.2021 kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning uppdatera giltigheten av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2® en gång för tre år. Förändringen gäller också retroaktivt redan genomförda FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningar.

FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning är ett flexibelt sätt att genomföra första hjälpen-kurs. Online utbildningen innehåller ett mångsidigt informationspaket om ämnen gällande livräddande första hjälpen, samt även gott om reflektionsuppgifter och övningar som görs på egen hand. Kursdeltagaren genomför utbildningen självständigt i egen takt.

Det är möjligt för alla Röda Korset Första Hjälpens partnerorganisationer att sälja FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningen. Partnerorganisationer som ordnar första hjälpen utbildningar i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram kan sälja FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningen till kunderna m.h.a. färdigt marknadsföringsmaterial.

Samarbetspartnerorganisationen skickar kod för online utbildningen åt kunden som gjorts i Competence Admin-systemet och fakturerar utbildningen. Kunden genomför kursen självständigt m.h.a. de instruktioner denne fått till sin e-post. Efter godkänd prestation fås markering i kompetensregistret samt mobilintyg över FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t-kurs.

Ofta ställda frågor om FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning

Vad är FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning?

FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning är en certifierad första hjälpen-kurs som görs helt och hållet online. Innehållet motsvarar FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, närutbildning. Online utbildningen fungerar på en nätutbildningsplattform, vart det har byggts upp mångsidigt med olika uppgifter och kursinnehåll, såsom reflektionsuppgifter, animationer och videon. Utbildningen innehåller också praktiska övningar i första hjälpen som görs på egen hand.

Får man första hjälpen-intyg av FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning?

Ja. Alla som genomfört FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning får FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, första hjälpen-intyg. Personligt intyg (mobilkort) finns i kompetensregistret för certifierade första hjälpen-utbildningar på adressen ensiaputodistus.fi, ”Egen profil”.

Kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning repetera Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2® -utbildning?

Ja, det kan man. Med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning kan man en gång uppdatera giltig utbildning av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2® för tre år framåt fr.o.m. 14.6.2021.

Kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning som är genomförd redan innan förändringen (14.6.2021) retroaktivt uppdatera giltigheten av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2®- kompetens?

Ja, det kan man. För att behandla våra partners kunder jämlikt, ger vi möjligheten åt alla som gått FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning att få i kraft den gamla formatet av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2® genom att uppvisa FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t intyg tillsammans med giltigt intyg i gammalt format.

Hur bevisar kursdeltagaren att man med genomförd FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning har repeterat Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2®?

Kursdeltagaren uppvisar både gammalt Första Hjälpen-kurs FHJ 1® eller Första Hjälpen-kurs FHJ 2® -intyg och nytt FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t-intyg, alltså det mobilintyg man fått.

Varför kan man i fortsättningen med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning uppdatera Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2® kompetens?

FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildningen publicerades i sebtember 2020. Efter detta har Röda Korset Första Hjälpen aktivt följt med förutom mottagandet av kursen ifråga, också vetenskaplig forskning och samhällelig diskussion gällande digiundervisning.

Beslutet om att ändra uppdateringspraxis av kompetens baserar sig på erfarenhet av utbildningar online och flera forskningsresultat gällande branschen under de senaste månaderna. Dessutom har önskemål från kunder och partners samt den väldigt positiva responsen av FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning påverkat beslutet. FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t, online utbildning har genomgått en certifieringsprocess och den motsvarar andra Röda Korsets certifierade första hjälpen-utbildningar.

Kan alla partners sälja FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning?

Ja. Alla samarbetspartnersorganisationer som ordnar första hjälpen-utbildningar kan sälja vidare online utbildningar.

Hur kan partners sälja och marknadsföra FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning?

Partners kan marknadsföra FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning gratis på sidan ensiaputodistus.fi genom att fylla i bifogade blankett: Partnerkort.

Partners kan även marknadsföra utbildningen på egna nätsidor och kanaler för social media m.h.a. färdigt marknadsföringsmaterial som finns i utbildnings- och kompetenssystemets (Competence Admin) materialbank.

FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildningen kan säljas via partnerns egna försäljningskanaler genom att t.ex. integrera leveransen av koden för online utbildningen som en del av partnerns nätbutik.

Måste partnern följa med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildningens framskridande och göra markering av kompetens? 

Partnern skapar koder för online utbildningar åt kursdeltagare i Competence Admin-systemet. Competence Admin skickar koden för online utbildningen samt instruktioner för att komma igång till kursdeltagarens e-post. Kursdeltagaren genomför utbildningen i egen takt.

Efter godkänt genomförd prestation skapar Competence Admin-systemet automatiskt markering i kompetensregistret åt den som genomfört kursen samt levererar FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, mobilintyg.

Instruktioner för att skapa koder för online utbildningar finns på: Competence Admin-stöd: skapandet och skickandet av nätutbildningskoder.

Hur mycket kostar FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning åt partners?

Prislista finns i utbildnings- och kompetensregistrets (Competence Admin) materialbank. Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram fakturerar utbildningar och tilläggstjänster av samarbetspartnersorganisationer en gång i månaden baserat på påbörjade online utbildningar.

Hur mycket kostar FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning åt kursdeltagaren?

Varje partnerorganisation anger själv priset på de utbildningar de säljer. Rekommendationspriset som angetts av Röda Korset Första Hjälpen finns i materialbankens prislista.

Kan samarbetspartnersorganisationen bekanta sig med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning?

Partnerorganisationer kan be om gratis kod för att bekanta sig via e-post från kouluttaja.tuki@redcross.fi.

Var får jag mera information om förnyelsen? 

Ytterligare information om förnyelsen fås via e-post från adressen kouluttaja.tuki@redcross.fi.