Hälsosäkerhet på första hjälpen-utbildningar

Begränsningar orsakade av Covid-19-pandemin har på många ställen lättats och detta syns gladeligen även som en ökad efterfrgan på första hjälpen-utbildningar. Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälpen) har gjort instruktioner för närutbildningar i första hjälpen, dessa kan utbildararrangören vid behov komplettera enligt de gällande bestämmelser och råd som lokala hälsomyndigheter ger ut. Arrangören av tillfället måste göra en hälsosäkerhetsplan, som gäller för tillfället i fråga eller exempelvis den första hjälpen-utildning man ordnar. Situationen kan snabbt förändras, instruktioner kan ändras med kort varsel. Hälsosäkerhetsinstruktioner finns här

Utbildningar i slutet av hösten

Punainen Risti Ensiapu (Röda Korset Första Hjälpen), utbildningsprogram ordnar regelbundet utbildarträffar och korta utbildnings- och infotillfällen åt sina partners och parnterutbildare. Du hittar alla utbildningar och evenemang i vår kalender här: ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista.

Försäljnings- och marknadsföringsutbildning för Röda Korsets första hjälpen-kurser

Välkommen med att höra aktuella råd för försäljning och marknadsföring av första hjälpen-kurser! Under Teams-utbildningen bekantar vi oss med de möjligheter som sociala medier erbjuder, direktmarknadsföring samt försäljning av nätutbildningar.

FRK Första Hjälpen FHJ 2® förnyas

Under en kompakt Teams-utbildning går vi igenom innehållet och genomföringsinstruktioner för den förnyade kurshelheten. Vi ordnar flere utbildningar med samma innehåll, tidtabeller hittas i evenemangskalendern: ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista.

Utbildarträffar

En gång i månaden ordnar vi nätverkningsträffar åt utbildare. Under dessa kan första hjälpen-utbildare byta tankar med kollegor runtom i Finland samt ställa frågor gällande första hjälpen-utbildning.

Fortbildningsdag för Röda Korsets utbildare i första hjälpen 19.11.2021

Den 19. november samlas en stor mängd utbildare, utställare och experter till Paasitorni. Som expertföreläsare har vi kommunikationsubildare och expert inom växelverkan Maiju Ranta, expert inom elsäkerhet Henrik rousku samt chef för akutvård på Helsingfors räddningsverk Kari Porthan. Platser till närfortbildningsdagen finns begränsat, anmäl dig alltså snarast! Till anmälan!

Världens återupplivningsdag 16.10.

Världens återupplivningsdag, d.v.s. World Restart a Heart Day var i år lördagen den 16.10. Meningen med återupplivningsdagen är att öka medborgarnas vetskap om betydelsen av lekmannaåterupplivning samt att ge mod åt människor att våga hjälpa till i nödsituationer. Bekanta dig med kampanjen här: https://www.ilcor.org/wrah.