Första hjälpen kompetens i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram är i kraft i tre år. När en person för första gången registreras i det elektroniska systemet för kompetens upphör all övergångstid.

Ifall giltighetstiden för en kurs som följt det gamla systemet gått ut och kursdeltagaren har sökt uppdatering under år 2020, har man kunnat delta på kursen enligt anvisningarna för övergångstiden.

Vi påminner nu våra partners att för att uppräthålla en jämn kvalitet, kommer övergångstiden att upphöra 1.1.2021.