Röda Korset Första Hjälp vill lyfta fram betydelsen av första hjälpen-kunnande och modet att hjälpa till i undantagstillstånd. Samtidigt söker vi aktivt lösningar till hur våra samarbetspartners kan fortsätta att genomföra första hjälpen-kurser i denna svåra situation. Vi hoppas på förståelse.

Trots begränsningar av resande och sammanställningar på grund av coronaviruset ger Röda Korset Första Hjälp möjlighet till samarbetspartnersorganisationer att undantagsvis genomföra första hjälpen-kurser på två olika sätt framtill 31.7.2020:

  • Vi rekommenderar samarbetspartnersorganisationer att i första hand ordna kombinationsutbildningar, varav kursdeltagarna först kan genomföra teoridelen som nätutbildning omedelbart, och därefter den praktiska delen senare som närutbildning.

Undantagsvis kan man nu ordna efterföljande närutbildningsdel som distansundervisning med hjälp av video- och ljudkontakt.

Instruktioner för att ordna kombinationsutbildning hittas här: https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/tukea-yhdistelmakoulutusten-jarjestamiseen/

  • Möjligheten till distansundervisning gäller även andra närutbildningar fram till 31.7.2020. Samarbetspartnersorganisationer kan undantagsvis ordna första hjälpen-kurser som distansutbildningar med hjälp av video- och ljudkontakt. Av genomförd utbildning ges normal kompetens. Samarbetspartnersorganisationerna ansvarar själva för genomförande av distansanslutning mellan instruktören och kunden.

Kurserna bör meddelas normalt i CA-kompetensportalen. Möjlig granskare tar kontakt på förhand och ber om länk till distansundervisningstillfället.

Ytterligare instruktioner och stödmaterial för genomförande av distansutbildning publiceras må 30.3. på adressen:
https://ensiavunkouluttajat.fi/

Vi rekommenderar genomförande av det första alternativet, responsen av vår nätutbildning har varit väldigt positiv och genomförandet halverar distansundervisningsbehovet tidsmässigt till hälften.

Vi erbjuder stöd för genomförandet av utbildningarna på tisdagar kl 8:30 och 14:30 via Skype. Länk till skype-evenemang hittas här:
https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/