Viljan att hjälpa får inte äventyras

På grund av coronavirussituationen har Finlands regering och hälsomyndigheter gett rekommendationer och begränsningar gällande människors rörelse och folksamlingar under våren 2020. Nu har man gradvis börjat häva begränsningarna. Röda Korset Första Hjälp följer myndighetsråden, och definierar rekommendationerna för att ordna utbildningar i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram.

Vårt mål är att viljan att hjälpa personer i nöd ska behållas i alla omständigheter, även under coronavirusepidemin. Olika första hjälpen-situationer uppkommer trots epidemin, och kunnande, hjälpande händer behövs. Sjukdomsanfall, olyckor och fall på spelplan, under cykeltur, eller t.ex. på arbetsplatsen är fortfarande möjliga. Det är ibland fast i väldigt lite ifall en person klarar sig. I dessa hjälpsituationer krävs mod att hjälpa till samt första hjälpen-kunskaper. Livräddande första hjälp är fortfarande nodvändig för att rädda personen i behov av hjälp.

Den egna samt den hjälpbehövandes säkerhet bör beaktas i sin helhet, rädsla över möjligt coronavirus får inte bli det enda hindret för att låta bli att hjälpa personen.

Dessa rekommendationer är i kraft tills vidare och de specifieras vid behov.

Vad baserar sig rekommendationerna på?

Röda Korset Första Hjälp följer rekommendationer och råd för att förhindra framfarten av coronaviruset givna av Finlands regering, SHM och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Kontrollering av spridningen kan göras framförallt genom att begränsa folksamlingar, föredra distanslösningar, hålla fysisk distans samt genom ökad handhygien.

Vad rekommenderas?

Röda Korset Första Hjälp rekommenderar att främst genomföra första hjälpen-utbildningar som distansutbildning.

 • Nät- och närutbildning kombinationsutbildning, där teoridelen genomförs som nätutbildning och närutbildningsdelen hålls inom sex (6) månader från genomförandet av nätutbildningsdelen.
 • Webinar, då utbildningarna kan likställas med närutbildningar med motsvarande innehåll. Utbildaren håller kursen m.h.a. video- och ljudkontakt. Denna praxis fortsätts framtill 31.12.2020.
 • Närutbildning, då säkerhetsaspekter bör planeras noggrant och följande saker beaktas på förhand:

 

 • I samband med med kursanmälan på nätsidan bör man informera att man ej får delta i kursen med ens lindriga symtom på förkylning/sjukdom eller ifall man tidigare än 14 dagar kommit från utlandsresa. 
 • De som hör till riskgruppper rekommenderar vi att delta i distansutbildning
 • Deltagarantal: Gruppen som utbildas får bestå av max 15 personer
 • Fysisk distans: Kursdeltagarna måste hålla två (2) meters fysisk distans till de andra deltagarna under hela utbildningen, även under övningar.
 • Utbildningsutrymmet: Gruppstorleken bör vara sådan att tidigare nämnd fysisk distans är möjlig. Utbildningen bör genomföras i stora klassrum, hallar eller utomhus.
 • Handhygien: Möjlighet att tvätta och desinficera händer bör finnas under hela utbildningstillfället.
 • Kursens pauser bör ordnas stegvis, så att inte deltagare från andra kurser är samtidigt i samma utrymmen. Fysisk distans (2 meter) bör hållas även här.
 • Ansiktsmask: Ifall någon kursdeltagare vill använda egen ansiktsmask under utbildningen ska detta vara möjligt.

Övningar

 • I närutbildning för första hjälpen övar deltagarna självständigt.  Övningarna bör planeras så att kursdeltagarnas två (2) meters fysiska distans uppehålls. Två meters distans kan markeras med tejp i golvet eller på marken.
 • Det är på utbildarens ansvar att se till att kursdeltagarna vägleds att tvätta händerna noggrant både före och efter alla praktiska övningar.
 • Återupplivningsövning: Utbildaren demonstrerar återupplivning normalt, även öppnandet av luftvägar samt inblåsningar. Ifall man under återupplivningsövning använder sig av docka, bör bröstkorgen rengöras med desinficeringsmedel emellan övningarna. Även användning av defibrillator övas och efter varje person som övat skall man rengöra maskinen med desinficeringsmedel. Inblåsningar övas inte. Under övningen bör man behålla 2 meters avstånd till andra kursdeltagare.
 • Andra första hjälpen övningar: övningarna görs självständigt på sig själv. T.ex. första hjälpen för medvetslös kan övas självständigt på eget underlag och förband kan övas på egen fot. Ifall övningsredskapen är i gemensam användning, ser utbildaren till desinficering emellan övningarna.
 • Alla redskap som använts under övningar ska rengöras eller desinficeras noggrant vid dagens slut.
 • Det bör även läggas extra uppmärksamhet till städning av utbildnings-och övningsutrymmen. Läs mer.