Betygskort av plast för första hjälpen-kurser i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram som är genomförda efter 1.1.2020 blir avgiftsbelagda fr.o.m. 23.03.2020. Av återutsändning av kort debiteras 14.90€/kort.

Det är alltså frågan om återutsändning av betygskort av plast när

  • konsumenten förutom mobilkort för nytt kort även beställer betygskort av plast (konsumenten debiteras)
  • utbildarorganisation som använder specialpris beställer betygskort av plast (debiteras av utbildarorganisationen)
  • deltagarens information har matats in fel av utbildarorganisationen och det sänds ett separat betygskort av plast till deltagaren (debiteras av utbildarorganisationen)

Det används en separat blankett för beställning av betygskort av plast, kortbeställaren antecknar informationen för leverans av betygskortet.

Beställningsblankett hittas på Marknadsplatsen för första hjälpen utbildningar (www.ensiaputodistus.fi ) under delen Instruktioner.

Utbildarorganisation: http://ins.li/KortintilaaminenYritys

Konsument: http://ins.li/KortintilaaminenKuluttaja

Att lägga till första hjälpen-kurs i efterhand fr.o.m. 1.4.2020

Kurser läggs till i efterhand fr.o.m. 1.4.2020 bara av undantagsskäl. Dessa undantagsskäl är:

  • Kontrakt för samarbetspartnerskap har gjorts muntligt men har ej ännu dokumenterats
  • I Competence Admin (CA) registret för kompetens har det uppstått ett tekniskt fel som gör att det ej är möjligt för kursordnaren att skicka kursanmälan i tid

Undantagsskäl kan även vara enskilda fall som kommits överens med kursordnaren till CA-Kundstödet via telefon eller på andra sätt på förhand överrenskomna specialfall, vilka behandlas som separata åtgärder.