Det finns kraft i samarbete. Här diskuteras partnerskap inom första hjälpen utbildningar mellan Finlands Scouters samordnare för partnerskap Anna Iso-Ahola (vänster) och verksamhetsledare Kaisa Leikola samt Röda Korset Första Hjälps utvecklings- och kommunikationschef Allti Näsi och utbildningsplanerare Pilvi Kyrönlahti.

 

Finlands Scouter och Röda Korset Första Hjälp har kommit överrens om samarbete för första hjälpen utbildningar inom scouterna. Scouterna och Röda Korset har redan ett långt samarbete gällande första hjälpen utbildningar. Det nya avtalet förstärker detta samarbete, när ännu fler av scouternas första hjälpen-utbildningar får njuta av den konstant uppdaterade informationen som Röda Korset erbjuder. Efter avtalet ansluter sig Finlands Scouter till Röda Korsets nya elektroniska utbildningssystem.

”Scouterna är kända för aktivt agerande samt förmågan att reagera och hjälpa till även i nödsituationer. Första hjälpen kunskaperna är en väsentlig del av scouternas utbildningsprogram. Vi vill erbjuda våra medlemmar möjligheten till aktuella första hjälpen utbildningar.”, konstaterar Kaisa Leikola Finlands Scouters verksamhetsledare.

Scouterna utbildar i sin egen verksamhet årligen över 600 scouter i första hjälpen kunskaper. De personer som gått Röda Korsets FHJ-utbildning i scouterna får nationellt godkänd första hjälpen behörighet, som kan utnyttjas brett även i andra hobbyn, i arbetslivet samt i olika nödsituationer.

Enheten Röda Korset Första Hjälp, som ansvarar för Finlands Röda Kors första hjälpen utbildningar, har förnyat utbildnings- och kompetenssystemet för första hjälp i början av året. De producerar bl.a. en bred materialbank för första hjälpen utbildningar, nätutbildningsalternativ och mobilkortsintyg med nycklen-i-hand koncept för samarbetspartnersorganisationer. Samtidigt har de första hjälpen utbildningar som leder till behörighet varit certifierade sedan början av året, vilket garanterar att utbildningarna förverkligas på samma sätt oberoende av var utbildningen hålls.

Elektroniskt utbildningssystem ger nya utbildningsmöjligheter 

Röda Korset har vid sidan av närutbildningar utvecklat nya distansutbildningsformat. En tjänst är kombinationsutbildningar, var en del av kursen görs online som nätundervisning och en annan del som närundervisning med en instruktör.

”Vi vill vara alla behörighetssystems föregångare och därför tycker vi det är naturligt att ha med Scouterna som partner. Vi har ca 500 partners, och med hjälp av tjänsteutformning får vi utnyttjat nätverket av samarbetspartners för utveckling av såväl utbildningar som system. I fortsättningen får vi värdefull respons av Scouterna över hur helheten fungerar och vad som kunde göras bättre”, berättar Röda Korset Första Hjälps utvecklings- och kommunikationschef Altti Näsi.

Röda Korset Första Hjälp och Finlands Scouter fortsätter utvecklingen av första hjälpen utbildning tillsammans. Scouterna deltar i pilotskedet och vidareutveckling av FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t, nätutbildning. I fortsättningen kan man tillsammans utveckla första hjälpen utbildningar t.ex. genom att bygga upp utbildningsmoduler riktade åt exempelvis vandrare och personer som rör sig i skogen.