Utvecklingsarbetet av Röda Korsets första hjälpen-utbildningar 

Röda Korsets första hjälpen-kurser som distansutbildning

På önskan av våra partners och beställare av första hjälpen-kurser kommer vi att fortsätta med distansutbildningsmöjligheten för Röda Korsets första hjälpen-kurser. Utbildning via nätet är enligt erfarenhet och studier ett effektivt sätt att utbilda första hjälpen-kunskaper. Webinar, d.v.s. distansutbildningsmöjlighet hålls som förverklingssätt vid sidan av Röda Korsets andra former av första hjälpen-kurser. Förverkligandet utvecklas även i framtiden tillsmmans med våra partners.

FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utvecklingsarbete

Under året 2021 har vi utvecklat FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningen tillsammans med flera partners. Ett stort tack till alla partners som varit med i utvecklingsarbetet! I början av november kommer den förnyade FRK Första Hjälpen FHJ 2®-kursens när- och distansutbildningsmaterial finnas att laddas i Competence Admins materialbank. Fr.o.m. november kan partnerorganisationer ordna den nya FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningen. Det är möjligt att ordna den gamla FRK Första Hjälpen FHJ 2®-utbildningen ända till slutet av år 2021. I slutet av året ordnar vi fem utbildningstillfällen för parterorganisationer och utbildare. Anmäl difg till utbildning här:

https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/.

Höstens utbildningskalender

Röda Korset Första Hjälpens utbildningar och utbildarträffar riktat åt partnerutbildare och partnerorganisationer har startat igen. I november ordnas den önskade närutbildningsdagen för Röda Korsets första hjälpen-utbildarnas fortbildning. Under utbildningsdagen får utbildaren bekanta sig med utställarnas utbud samt lyssna på expertföreläsningar. Du hittar alla evenemang i händelsekalendern här.

Röda Korset Första Hjälpens, rådgivningstjänst för utbildningsprogram

Expertteamet för Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram rådger och vägleder partnerorganisationer, partnerutbildare och första hjälpen-kursdeltagare i frågor som har att göra med Röda Korsets första hjälpen-kurser. Spara kontaktuppgifterna nedan! Partnerstödet Partnerorganisationers partnerstöd hjälper i frågor som har att göra med samarbetpartnerskap och ordnar vid behov t.o.m. egen Teams-introduktion åt organisationen gällande arrangering av Röda Korsets första hjälpen-kurser. Du når partnerteamet via e-post på kumppanuus.tuki@redcross.fi. Utbildarstödet Utbildarstödet vägleder partnerutbildare i innehållet och utbildandet av Röda Korsets första hjälpen-kurser, samt i användningen av utbildningsmaterial. Utbildarstödet svarar även på frågor gällande Röda Korsets instruktörsutbildningar. Utbildarstödets e-postadress är kouluttaja.tuki@redcross.fi. Fakturering Frågor gällande Röda Korset Första Hjälpens fakturering kan skickas till adressen koulutusohjelmat.laskutus@redcross.fi. Rådgivning för fakturering fås även via telefon på 0400 320500. Kundtjänst För första hjälpen-kursdeltagare och kursbeställare har det öppnats en ny e-postadress ensiaputodistus@redcross.fi. Via denna adress vägleder vi vid behov kunden till våra partners kundtjänst. Competence Admin I användning av  Competence Adminin rådger Competence Adminin tekniskt stöd. Det tekniska stödet nås via e-postadressen help@competenceadmin.com och via telefon på 010 239 9098. Tekniska tjänsten är öppen vardagar kl 8-16. Gott om instruktioner med bilder och videon för användningen av Competence Admin finns på sidan https://help.kiwasupport.com/competenceadmin.

Competence Admin utbildnings- och kompetenssystemet 

Uppdatering av utbildningsmaterial

De finskspråkiga versionerna av distansutbildningsmaterialen har uppdaterats. I uppdateringarna har det speciellt uppmärksammats den respons vi fått av utbildare gällande distansutbildningsmaterial. Svensk- och engelskspråkigt material uppdateras vecka 40. Vi påminner alla våra partnerutbildare att ladda det uppdaterade materialet från materialbanken.

FRK Första Hjälpen FHJ 1® demonstrationsversion för kombinationsutbildningens nätutbildningsdel

Det är möjligt att bekanta sig med FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kombinationsutbildningens nätubildningsdel via en kostnadsfri demonstrationsversion. Partnerorganisationens sekreterare eller huvudanvändare kan beställa gratis nätubildningskoder som stöd till försäljningsarbetet t.ex. åt utbildare eller kunder från Competence Admin. Demonstrationsversionens utbildningskoder hittas på sidan där man beställer utbildningskoder under utbildningsbotten med namnet ”DEMO nätutbildning”.