På grund av coronavirussituationen rekommenderas första hjälpen närutbildningar i enlighet med Röda Korset första hjälpens utbildningsprogram att ändras till kombinationsutbildning, att flyttas till senare tidpunkt eller att annulleras.

För att upprätthålla utbildningsverksamhet har samarbetspartners möjlighet att utföra första hjälpen utbildningar på distans genom att utnyttja kombinationsutbildningar, vilka består av nät- (50%) och närutbildningsdel (50 %).

I kombinationsutbildning går deltagaren först den första delen av kursen som nätutbildning och deltar efter detta till kombinationens närundervisningsdag inom sex (6) månader av genomförandet av nätutbildningen.

För att genomföra nätutbildningen krävs av kursdeltagaren en fungerande personlig e-postadress.

Som kombinationsutbildningar i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram kan man genomföra kurserna Livräddande Första Hjälpen 8 t och Första Hjälpen FHJ1® vilka finns på finska, engelska och svenska.

För prissättning för samarbetspartners följer vi ibruktagningsskedets prissättning https://ensiavunkouluttajat.fi/wp-content/uploads/2019/11/K%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottovaiheen_hinnoittelu_01012020.pdf

Pröva på genomförande av nätutbildning

Ni kan i er organisation pröva på nätdelen av kombinationsutbildningen genom att skicka en förfrågan för nätutbildninskod till adressen: kumppanuus.tuki(at)redcross.fi  och anteckna e-postadress till vilken Competence Admin sänder koden. Med hjälp av koden kan du genomföra nätutbildningen på adressen https://www.ensiaputodistus.fi/fi/elearnings

Ifall du inte vill bekanta dig med hela innehållet i nätutbildningen kan du även bekanta dig med Första Hjälpen-kursens FHJ1® PowerPoint-presentation för närutbildningen som hittas via materialbanken i utbildningsportalen, denna motsvarar innehållet av Första Hjälpen-kursens FHJ1® nätundervisning.

Stöd via Skype

Vi ordnar introduktion för praktiskt genomförande av kombinationsutbildningar

via Skype på tisdagar kl 8:30 och 15:30. Mer information och anmälningslänk hittar du på adressen https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/

Utbildningsportalens (Competence Admin, CA) basfunktioner gås igenom nästa gång på måndag 23.3. klo 13:00

Mer information och anmälningslänk hittar du på adressen https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/

Competence Admin (CA)-instruktioner för ordnande av kombinationsutbildningar

Förverkligande av kombinationsutbildningar: https://help.competenceadmin.com/fi/collections/2206633-yhdistelmakurssin-toteutus

Skriftliga instruktioner för ordnande av kombinationsutbildningar

https://ensiavunkouluttajat.fi/ajankohtaista/hei-kumppani-nain-toteutat-yhdistelmakoulutuksia/

För godkänt genomförd nätutbildning får kursdeltagaren pdf-betyg till sin e-post. Nätutbildningsmarkering hittas även i den egna profilen på adressen ensiaputodistus.fi fr.o.m. 1.4.

Att göra och skicka koder för nätutbildningar

I roll av huvudanvändare: https://help.competenceadmin.com/fi/articles/3650413-verkkokoulutus-koodien-tekeminen-ja-lahettaminen-paakayttaja

I roll av sekreterare: https://help.competenceadmin.com/fi/articles/3650621-verkkokoulutus-koodien-tekeminen-ja-lahettaminen-sihteeri