Hej utbildare i första hjälpen

Det ges ut mycket nyheter om coronaviruset och informationen uppdateras konstant. Vi på Finlands Röda Kors följer aktivt med myndighetsmeddelandena gällande detta. Ämnet kan även komma upp som diskussion på första hjälpen-kurser. På första hjälpen-kurser lönar det sig att betona handhygienen samt att vid behov be människor att bekanta sig mera på THL:s sidor (Institutet för hälsa och välfärd). Se nedan

THL följer med situationen med europeiska ECDC och världshälsoorganisationen WHO och uppdaterar färsk information gällande sjukdomen samt råd på:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus
Coronavirussmittor kan bekämpas med god handhygien. På samma sida finns även länk till instruktioner för hand- och hosthygien:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Röda Korset Första Hjälp, utbildningsprogram