Viljan att hjälpa får inte äventyras

På grund av coronavirussituationen har Finlands regering och hälsomyndigheter uppdaterat rekommendationer och begränsningar gällande människors rörelse och folksamlingar. Röda Korset Första Hjälp följer situationen aktivt och rekommendationer uppdateras vid behov.

Vad baserar sig rekommendationerna på?

Röda Korset Första Hjälp följer rekommendationer och råd för att förhindra framfarten av coronaviruset givna av Finlands regering, SHM och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Kontrollering av spridningen kan göras framförallt genom att föredra distanslösningar, hålla fysisk distans samt genom ökad handhygien. Dessutom rekommenderar THL att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken, i shoppingcenter eller dylika utrymmen med trängsel då åt varandra främmande personer är i samma utrymme längre än 15 minuter och säkerhetsavstånd ej med säkerhet går att hålla. På allmäna kurser kan tidigare nämnda förverkligas, d.v.s. kan då maskrekommendationen anses att gälla även första hjälpen-kurser.

Förutom dessa nationella rekommendationer och råd kan regionala myndigheter, sjukvårdsdistrikten, samt städers och kommuners myndigheter ge lokala rekommendationer, begränsningar och råd för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Röda Korset Första Hjälp önskar att utbildare aktivt följer med nyheter gällande detta ämne, såväl nationellt som regionalt, och följer de råd som tidigare nämnda enheter ger vid organisation av första hjälpen närutbildningar.

Vad rekommenderas?

Röda Korset Första Hjälp rekommenderar att främst genomföra första hjälpen-utbildningar som distansutbildning.

 • Nät- och närutbildning kombinationsutbildning, där teoridelen genomförs som nätutbildning och närutbildningsdelen hålls inom sex (6) månader från genomförandet av nätutbildningsdelen.
 • Webinar, då utbildningarna kan likställas med närutbildningar med motsvarande innehåll. Utbildaren håller kursen m.h.a. video- och ljudkontakt. Denna praxis fortsätts framtill 31.12.2020.
 • Närutbildning,då säkerhetsaspekter bör planeras noggrant och följande saker beaktas på förhand:
 • I samband med med kursanmälan på nätsidan bör man informera att man ej får delta i kursen med ens lindriga symtom på förkylning/sjukdom eller ifall man tidigare än 14 dagar kommit från utlandsresa. 
 • De som hör till riskgruppper rekommenderar vi att delta i distansutbildning
 • Deltagarantal: Enligt THLs rekommendationer bör man hålla minst en meters säkerhetsavstånd per person, utbildningsutrymmets storlek påverkar alltså kursens deltagarantal.
 • Säkerhetsavstånd: Kursdeltagarnas säkerhetsavstånd till varandra bör hållas under hela utbildningen, även under övningar.
 • Utbildningsutrymmet:Gruppstorleken bör vara sådan att tidigare nämnd fysisk distans är möjlig. Utbildningen bör genomföras i stora klassrum, hallar eller utomhus.
 • Handhygien:Möjlighet att tvätta och desinficera händer bör finnas under hela utbildningstillfället. Påminn kursdeltagarna om gällande host- och nysningsråd, ha skräpkorg tillgänglig för näsdukar.
 • Användning och instruktioner för ansiktsmask: Maskrekommendationen kan anses gälla även första hjälpen-kurser. I början av kursen visar utbildaren korrekt sätt att placera ansiktsmasken på ansiktet, samt instruerar om användningen: placering på ansiktet, masktyper, byte av mask och disponerings/rengöringsråd. Information gällande maskanvändning finns på THLs sidor, alternativt kan utbildaren visa THLs video. https://youtu.be/TEyRtvIJqII.
 • Kursens pauser bör ordnas stegvis, så att inte deltagare från andra kurser är samtidigt i samma utrymmen. Fysisk distans bör hållas även här.

Om övningar

 • I närutbildning för första hjälpen övar deltagarna självständigt.  Övningarna bör planeras så att kursdeltagarnas fysiska distans uppehålls.
 • Det är på utbildarens ansvar att se till att kursdeltagarna vägleds att tvätta händerna noggrant både före och efter alla praktiska övningar.
 • Återupplivningsövning: Utbildaren demonstrerar återupplivning normalt, även öppnandet av luftvägar samt inblåsningar. Ifall man under återupplivningsövning använder sig av docka, bör bröstkorgen rengöras med desinficeringsmedel emellan övningarna. Även användning av defibrillator övas och efter varje person som övat skall man rengöra maskinen med desinficeringsmedel. Inblåsningar övas inte. Under övningen bör man behålla säkerhetsavstånd till andra kursdeltagare.
 • Andra första hjälpen övningar: övningarna görs självständigt på sig själv. T.ex. första hjälpen för medvetslös kan övas självständigt på eget underlag och förband kan övas på egen fot. Ifall övningsredskapen är i gemensam användning, ser utbildaren till desinficering av redskapen emellan övningarna.
 • Alla redskap som använts under övningar ska rengöras eller desinficeras noggrant vid dagens slut.
 • Det bör även läggas extra uppmärksamhet till städning av utbildnings-och övningsutrymmen.

Ytterligare information fås från Institutet för hälsa och välfärd (THL)

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker